Nad Pardubickým letním kinem stále visí velký otazník. O jeho osudu rozhodne s konečnou platností až Zastupitelstvo města Pardubic v úterý 26. června.
Ještě stále není definitivně jasno, zda se obyvatelé i návštěvníci Pardubic letos bezplatného promítání pod širým nebem dočkají.

Dostanou peníze na provoz?

„Bohužel přes veškerá jednání, která vedeme již déle než půl roku, ani několik dnů před začátkem akce s jistotou nevíme, zda se uskuteční, nebo ne. Teprve 26. června večer, po jednání zastupitelstva města, se dozvím, zda dostaneme od magistrátu peníze na provoz a kde budeme moci promítat," vysvětlil nebývalé zdržení jeden z pořadatelů Pardubického letního kina Tomáš Drechsler.

Organizátoři zastupitelstvo žádají o schválení dotace na provoz letního kina ve výši šest set tisíc korun. „Příspěvek ve výši dvou set tisíc korun, který jsme doposud dostávali, bohužel ani zdaleka nepokryl náklady spojené se zajištěním tak velké kulturní akce, jakou letní kino je. Rozpočet kina je něco málo přes milion korun a naše společnost již není schopna financovat větší část rozpočtu z vlastních prostředků," konstatoval Tomáš Drechsler.

Zatím se neví, kde se bude promítat

„Promítání v letním kině patří k nejvíce navštěvovaným akcím v Pardubickém kraji. Diváci se mohou dívat na filmy zadarmo a během dvou měsíců jich přijde více než padesát tisíc," vysvětlil Tomáš Drechsler.

Pořadatele ale možná ještě víc tíží otázka, kde se bude letos promítat. Na úterním zastupitelstvu se bude projednávat i rekonstrukce Tyršových sadů, tedy místa, kde se celých šest let promítalo.

„Pokud přeměna Tyršových sadů začne až v září, mohlo by letos letní kino zůstat v Tyršových sadech. Bylo by to ideální pro všechny strany," uvedl programový šéf letního kina Jan Motyčka.

Jestliže by stavební firma s rekonstrukcí parku začala dříve, je další možností prostor u jezera Bajkal v Polabinách. „Toto místo jsme vyhodnotili jako nejlepší náhradní variantu, ale bohužel velkou nevýhodou je, že tam prozatím není elektřina. Proto by byl provoz velmi obtížně realizovatelný," řekl Jan Motyčka. „Další alternativou je prostor bývalých jatek, kde sice podmínky pro promítání jsou, ale oproti Tyršovým sadům je zde třetinová kapacita," upřesnil Jan Motyčka.

Pokud k provozu letního kina letos dojde, jeho start se za všech okolností posune o týden. „Jen samotná instalace techniky a vybavení je prací pro větší partu lidi na čtrnáct dní od rána až do večera. Navíc je potřeba sestavit program kina a závazně objednat filmy, což je činnost, do které se nemůžeme pustit dříve, než budeme mít absolutní jistotu, že bude o kino zájem a dostaneme peníze k jeho provozu," poznamenal Jan Motyčka, který je v tomto případě velmi optimistický a věří, že k provozu letního kina letos dojde.

Mají politici o letní kino vůbec zájem?

„Podle platného rozhodnutí Rady města Pardubic se dá usuzovat, že zájem o letní kino tu je. Navíc všechny koaliční strany mají ve svém programovém prohlášení zakotvenu podporu letního kina a všechny s tímto bodem operovaly i před volbami," uzavřel Jan Motyčka.

Aneta Vazačová