Pravidla pro osvětlení ve školách definuje Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 410/2005 Sb. Podle této vyhlášky vyhovují správnému osvícení okna orientována na sever, matný povrch tabulí, výška oken uzpůsobená věku žáků či správné nasvícení počítačových obrazovek. Také kryty svítidel by se měly pravidelně omývat – minimálně dvakrát do roka.

„V řadě tříd jsou však zbytečně zatažené žaluzie, které brání dennímu osvícení, okna jsou stíněna stromy a monitory počítačů jsou nasměrované zcela nevhodně – buď přímo proti oknu, nebo naopak proti svítidlům, takže se od nich světlo odráží,“ přibližuje nejčastější problémy ve školách vedoucí oddělení osvětlení a mikroklimatu Zdravotního ústavu Jana Lepší. Špatné osvícení tříd pak podle odborníků snižuje u žáků výkonnost, způsobuje bolesti hlavy a zhoršuje zrak.

Školy by měly dbát především na rozmístění lavic a světel ve třídě a na výběr svítidel. „Ročně se prodá mnohem víc nevyhovujících světelných zdrojů. Lidé nemají přehled a kupují si nevhodné typy svítidel. Bývá to problém zejména velkoobchodů, kde chybí odborníci, kteří by poradili“ sdělil na včerejší konferenci zástupce společnosti Philips.

Předepsané normy osvětlení by měly podle vyhlášky splnit školy do konce letošního roku.