„To, že jsem se stal novým prezidentem Dostihového klubu, mě samozřejmě potěšilo. Beru to jako čest a závazek. Průběh volby byl korektní. Nyní bych se chtěl zaměřit na zvýšení společenské prestiže Dostihového klubu, a to i ve vztahu k Dostihovému spolku, jehož je Dostihový klub jedním z nejvýznamnějších partnerů. Z tohoto postu i pozice poslance jsem připraven pomoci Dostihovému spolku k získávání případných sponzorů.

Bývalou prezidentku Dostihového klubu Marcelu Pecháčkovou, která oznámila, že bude chtít rezignovat na členství v prezidiu, jsem požádal, aby ještě zvážila své rozhodnutí. Pokud by ho však nakonec písemně stvrdila, musel by ji v prezidiu někdo nahradit. To by byl problém. Valná hromada Dostihového klubu sice určila dva náhradníky, ale protože oba dostali stejný počet hlasů, není jasné, kdo z nich by se členem prezidia stal. Jednou z možností je kooptovat jednoho z nich do další valné hromady, která by se měla uskutečnit po skončení letošní dostihové sezony.

Nebo se oba uchazeči mohou mezi sebou dohodnout, kdo z nich by chtěl post člena prezidia Dostihového klubu vykonávat. To je věc, která ještě není vyřešena. Na pořadu dne by byla ale až ve chvíli, kdyby Marcela Pecháčková skutečně rezignovala,“ konstatoval poslanec a nový prezident Dostihového klubu Jiří Skalický.