Po desítkách let byla nedávno znovuotevřena hrobka projektanta a stavitele železnic Jana Pernera.

Důvodem byla rekonstrukce, které se hrobka v letošním roce dočká. Letos totiž uplyne již 200 let od narození jednoho ze zakladatelů železniční dopravy v Čechách.

Perner je pohřben ve staré části hřbitova ve společné hrobce s rodinou významného českého architekta Ladislava Machoně. Ten v Pardubicích proslul především jako architekt nedávno opravené Machoňovy pasáže. Zároveň je také autorem rodinné hrobky, na které se již ovšem podepsal „zub času".

Průzkum hrobky přinesl překvapení. Očekávalo se, že uvnitř hrobky budou tři rakve, ale našlo se jich tam sedm a navíc i jedna urna.

Pietní místo

Hrobku získala do péče za symbolickou jednu korunu Společnost Jana Pernera, která by ji chtěla do září zrekonstruovat.

„Pro Společnost Jana Pernera znamená převod hrobky velký úspěch, ale zároveň i obrovskou zodpovědnost do budoucna," uvedl předseda Společnosti Jana Pernera Jiří Kotyk. Z hrobky by se tak mělo stát důstojné pietní místo. Pernerova hrobka je od loňského roku součástí naučné stezky zakladatelů dopravy. Kromě Pernera patří k zastavením této stezky také hrobky aviatika Jana Kašpara či barona Artura Krause. Hlavní oslavy Pernerova roku budou směřovány na září, kdy se slavný projektant železnic narodil (v roce 1815) i zemřel (roku 1845).