Stavba obchodně zábavního centra s multikinem, která je sledována širokou veřejnost i odborníky, však bude dokončena zřejmě déle, než původně investor předpokládal. Zcela původně se mluvilo o Vánocích roku 2007, poté o březnu roku následujícího, nyní o třetím kvartálu roku 2008. „Nepovažujeme to v tuto chvíli za zpoždění, stavba je velmi komplikovaná záležitost a dokud se nedostaneme do určitého bodu, kdy nám je jasné, co se v zemi nachází, co obnáší jednotlivé přeložky, tak nevíme přesně, zda je harmonogram možné dodržet, “ uvedl včera generální ředitel AFI EUROPE David Haifi. „A jelikož je to velmi významný projekt v tomto městě, musíme nejprve vyřešit několik záležitostí, než úplně rozjedeme jeho realizaci.“ Jednou z nich je spojení se stávajícím obchodním domem Tesco, druhou pak napojení na lávku pro pěší nad Palackého třídou, kterou si zastupitelé města odhlasovali zachovat. Namísto původní lávky, která je v havarijním stavu, bude zřejmě postaven zcela nový nadchod.

„Od listopadu 2006, kdy jsme položili základní kámen, jsme udělali ohromný kus práce,“ uvedla včera Renata Součková, zástupce generálního ředitele AFI EUROPE Czech Republic. „Ve spolupráci s Metrostavem byla připravena plocha staveniště, bylo nutné přeložit horkovod a odstranit ornici. Poté byly zahájeny výkopové a základové práce a zabezpečena stavební jáma kotvená záporovou stěnou.“ Z Masarykova náměstí byla odvezena zemina o objemu 120 tisíc krychlových metrů. Pro ilustraci – muselo ji přemístit na dvanáct tisíc nákladních aut. V tuto chvíli je podle investora dokončena polovina prací na podkladních betonech a hydroizolace je hotova z jedné pětiny.

Když Izraelci kalkulovali na začátku svého projektu náklady spojené s vybudováním Paláce Pardubice, vyšlo jim číslo 36 milionů EUR. „Aktuální rozpočet je nyní 45 milionů EUR,“ uvedl David Haifi s tím, že jedním z motivů prodražení stavby je snaha jejich společnosti dospět závazkům vůči městu tak, aby v centru Pardubic vznikla hodnotná a kvalitní architektura.