Na místě, kde se v minulosti rozkládala c. k. rakouská jezdecká kasárna a po jejich zbourání parkoviště a hliněný plácek vyhledávaný cirkusy dnes staví izraelská společnost AFI Europe obchodně zábavní komplex. Pardubická obdoba pražské Flory se zatím nachází na úrovní suterénu, tedy několik metrů pod povrchem, za pár týdnů se ale skelet stavby začne drápat nad okolní terén.

„Očekávám, že druhé patro půjde nahoru tak v srpnu či září,“ uvedl včera během prohlídky staveniště, které zabírá plochu několika fotbalových hřišť, Mike Bernstein. Tento opálený izraelský stavař zastává v Pardubicích funkci projektového manažera a zastupuje přímo na stavbě investora. Jak říká, po staveništích se pohybuje již čtyřicet let. A co je zajímavé, v počátcích výstavby, kdy se převážně hloubily základy obchodního centra, si velmi pochvaloval romské kopáčské party.

V současnosti je podle Mike Bernsteina vybetonováno šest tisíc metrů čtverečných plochy a doposud bylo spotřebováno na tři tisíce kubíků betonu. Od polovina května jsou na staveništi dva jeřáby, které se pohybují po kolejnicích. Dokončeny jsou i výkopové práce v místech, kudy bude budoucí Palác Pardubice zásobován, tedy ve směru od hotelu Labe.

Otevření Paláce Pardubice, který si vyžádá zhruba dvoumiliardovou investici, se předpokládá v březnu roku 2008.

Kromě podzemního parkoviště, mnoha obchodů a restauračních zařízení v něm bude spuštěno i multikino o šesti promítacích sálech.