"Takovou účast jsme nečekali. Byli jsme příjemně překvapeni, že lidé se chtějí podívat i na to, jak pokračuje hrubá stavba. A to tu nebyli jen odborníci z oboru, ale dokonce také rodiny s dětmi. Je vidět, že Pardubáci se o tento projekt hodně zajímají. Svědčí o tom i fakt, že pravidelně každý den někdo sonduje, co se na stavbě děje, ať už to je třeba škvírou v plotě nebo prostřednictvím našich okének, které jsme pro tyto účely zřídili,“ řekl stavbyvedoucí Petr Prudil. „Palác Pardubice byl zpřístupněn během Dne stavitelství a architektury. Kromě něj otevře〜lo své brány i několik dalších objektů a také učilišť a středních škol v kraji. Naší snahou je vzbudit zájem o technické obory,“ poznamenal krajský přednosta České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Vlastimil Moucha.