Na Masarykově náměstí je v plném proudu výstavba Paláce Pardubice. Konečná podoba tohoto obchodně zábavního centra se však ještě může výrazně proměnit. Město totiž požádalo investora o dodatečnou výstavbu společenského sálu, který by u jednoho křídla stavby zvýšil jeho podlaží ze dvou na tři.

Střed města prochází od listopadu 2006, kdy byl poklepán základní kámen budoucího Paláce Pardubice, zásadní proměnou. Častými změnami ale prochází i samotný projekt, jak bude nový komerční komplex s multikinem vypadat.

O jeho dalších úpravách se bude jednat během února a zejména 11. března na zasedání zastupitelů města, které by mělo rozhodovat o další zástavbě

Masarykova náměstí.

Investor Paláce Pardubice, jímž je izraelská společnost Afi Europe, podle svých slov zareago〜val na přání pardubické radnice, aby se v novém komplexu ještě našlo místo na společenský sál. „V původním konceptu je naší povinností vybudovat s hotelem i kongresové centrum. Představitelé města po zralé úvaze dospěli k názoru, že obyvatelé města využijí a ocení spíše moderní multifunkční společenský sál. Městu jsme prezentovali základní koncept, který se setkal s pozitivním zájmem, a tudíž pokračujeme ve schvalovacím procesu,“ řekla Renata Součková, zástupkyně generálního ředitele Afi Europe. Společenský sál pro několik set lidí by se tak nenacházel u budoucího hotelu, ale na Paláci Pardubice by se křídlo vedoucí k obchodnímu domu Tesco zvedlo ještě o jedno podlaží.

Místo pro centrálu

„Je to jedna z variant, která se připravuje. Samozřejmě má to mnoho provozních technických problémů, které je potřeba vyřešit. Nicméně bychom ve středu města získali nějaký kvalitní sál pro 350, možná 400 účastníků, a myslím si že v atraktivním prostředí. Využito by bylo vstupní nároží, třetí prosklené patro, kde by byla nějaká restaurace, asi bar a foyer sálu včetně zázemí, jako jsou šatny a sociální zařízení,“ přibližuje náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř. Izraelský investor ale není vstřícný jen tak pro nic za nic. Zastupitelé mu v minulosti zamítli, aby na Masarykově náměstí vznikla centrála Pojišťovny České spořitelny. To by se s výstavbou společenského sálu mohlo změnit.

„Je to tak, samozřejmě. Jsou to obchodníci, takže v podstatě řekli: ,Ano, my vám tady vybudujeme sál, ale rádi bychom tam umístili Pojišťovnu České spořitelny.’. My s tím nemáme takový problém, protože centrála pojišťovny České spořitelny je významná firma, která by měla mít v Pardubicích místo,“ dodává Krejčíř.