Památek, volajících po nutné opravě, je na Pardubicku nespočet. Nedostává se však toho pro rekonstruce nejdůležitějšího, totiž peněz.


Téměř 6 milionů korun si vyžádá kompletní rekonstrukce celého areálu včetně barokního dřevěného kostela svatého Mikuláše ve Velinách. Kromě svatyně se jedná o márnici, ohradní zeď a přilehlou zvonici. „V částce jsou zahrnuty i náklady na úpravu okolního prostranství, včetně položení nové dlažby,“ uvedl pro Pardubický deník starosta Velin Petr Krejcar, který opravu unikátní ukázky lidového stavitelství považuje za životní výzvu. „V letošním roce zahájíme první práce, neboť jsme získali od ministerstva kultury přímou dotaci 500 tisíc korun z programu Záchrany kulturních památek. Tyto prostředky použijeme na opravu střechy a poškozených trámů u základů kostela,“ řekl starosta Krejcar. Dalších 300 tisíc korun pak Veliny dostanou z peněz, které ministerstvo kultury určilo na rekonstrukci památek na území holického správního obvodu. „Tyto peníze použijeme na opravu ohradní zdi, jejíž základy jsme schopni zhotovit svépomocí,“ zakončil Petr Krejcar.

Peníze sháníme úplně všude

Tolik potřebných rekonstrukčních prací se dočkala i budova Sokolovny v Holicích, postavená v roce 1913 podle plánů renomovaného architekta Otakara Novotného. „S pracemi jsme začali již v roce 2005 a peníze jsme sháněli, kde se dalo. Díky pardubickým památkářům jsme získali dotaci od ministerstva kultury, peníze nám ale poskytl i Pardubický kraj, město Holice, Česká obec sokolská, a vydatně i jedna soukromá osoba,“ uvedl starosta Tělovýchovné jednoty Sokol Holice Václav Kyncl a dodal, že celkové náklady se vyšplhají na téměř 4 miliony korun. „Do dnešního dne jsme provedli venkovní opravy, to znamená ochozy, hlavní schodiště, střechu a zacelili jsme trhliny ve zdi. Ještě nás čekají nátěry a okna. Z prací v interiéru je to modernizace wc, oprava obložení a omítky v sále,“ řekl Kyncl. Jeho přáním je, aby budova byla opravena do roku 2010, kdy holičtí Sokolové oslaví sto čtyřicáté výročí založení jednoty.

Pardubický magistrát i letos pokračuje v Programu regenerace městské památkové rezervace, na níž město vyčlenilo, stejně jako loni, milion korun. Stát letos na obnovu pardubické památkové zóny přidá 400 tisíc korun. S podporou z programu regenerace bude v roce 2008 opraveno sedm soukromých a církevních objektů. Jejich vlastníci do regenerace vloží více než 2,6 milionu korun. „Dotace jsou mezi jednotlivé projekty rozpočítány. Fyzické a právnické osoby podpoří město letos necelými 20 procenty nákladů, pokračující opravy fary a Kostelíčka, k jehož obnově se město přihlásilo, necelými 40 procenty,“ řekla náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková. Město tak letos věnuje na opravu Kostela Sedmibolestné Panny Marie 305 tisíc korun, stát dalších 119 tisíc korun a Římskokatolická farnost 353 tisíc korun.

(Lukáš Peška, Petr Doubrava)