OHROŽENÉ STAVITELSTVÍ
Prvním z nich jsou publikace zabývající se metodikou záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví českomoravského pomezí.

Tři svazky sestavil a vydal ve spolupráci s odborníky z muzeí ve švýcarském Ballenbergu a Rožnově pod Radhoštěm Spolek archaických nadšenců ze Sebranic u Litomyšle.

Autoři textů si dali za cíl popis metodických zásad pro péči o ohrožené památky lidového stavitelství, v tomto případě to byl soubor lidových staveb z oblasti českomoravského pomezí, a to od počáteční dokumentace až po konečné otevření muzea v přírodě.

HONOSNÝ KOSTEL
Druhým nominovaným projektem je obnova interiéru poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Chlumku v Luži. Zdejší svatostánek byl po dlouhé opravě slavnostně otevřen pro veřejnost 7. dubna 2016.

Patrimonium pro futuroNa Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jsou odborníky z regionálních pracovišť NPÚ nominovány maximálně dva pozitivní příklady z každého kraje. Nominace za rok 2016 byla uzavřena počátkem května 2017 a do celostátního kola se dostalo 24 uchazečů o cenu, z toho devět památkových obnov, šest zachráněných památek, pět archeologických objevů a čtyři prezentační počiny.

Náklady na opravu chrámu činily 18,5 milionu korun. Práce začaly v únoru 2015 a byly při nich postupně demontovány všechny postranní oltáře. Ze zdi památkáři vysunuli zpovědnice, odstrojili spodní část kazatelny, rozebrali i bloky lavic a všechny takto demontované prvky odvezli do deseti ateliérů různých restaurátorů od Kladna až po Telč.

O pomyslném vítězi rozhodne odborná komise, ale svůj hlas má i široká veřejnost. Lidé mohou z 24 nominovaných projektů vybrat v internetovém hlasování na: www.npu.cz/pamatky-dekujijeden z nich, který získá cenu veřejnosti Památky děkují v podobě křišťálové plakety.

Jméno laureáta ceny Patrimonium pro futuro bude vyhlášeno v úterý 3. října na zámku v Bučovicích.