V oblasti rekonstrukcí nejvýznamnějších národních kulturních památek získaly dotaci dva projekty – druhá etapa opravy hradu Kunětická hora a modernizace Památníku Zámeček, která pietní území moderní a prožitkovou formou zpřístupní veřejnosti.

„Věřím, že díky důstojné podobě tohoto místa stoupne návštěvnost a zejména povědomí mladších generací o událostech spojených s obdobím heydrichiády,“ řekl primátor města Pardubic a předseda Řídicího výboru ITI Martin Charvát.

Další tři projekty, které mají pozměnit podobu a chod Automatických mlýnů a přizpůsobit je tak pro Galerii města Pardubic, však dotaci nezískaly a žadateli se vrátily k přepracování. „Hlavním důvodem je, že projekty stále nemají pravomocné stavební povolení, které je jednou ze základních podmínek pro získání dotace,“ vysvětlil manažer ITI Miroslav Janovský.

Žadatelům nyní běží 90denní lhůta pro získání potřebných povolení.

O dotaci ve výši 115 milionů korun z oblasti vzdělávání usiloval projekt Centrální polytechnické dílny v Pardubicích, i v tomto případě však chybělo stavební povolení a řídicí výbor proto žádost vrátil k přepracování.

Vzdělávací prostory

„Jedná se o excelentní vzdělávací prostor, který na území aglomerace nenajdeme. Nabídne aktivity pro školy i širokou veřejnost v oblasti polytechnického vzdělávání, a to nejen v regionálním, ale i republikovém měřítku. Hlavním lákadlem bude Science On a Sphere, interaktivní model Země s možností promítání a simulace přírodních jevů,“ komentoval žádost Charvát.

Aglomerace vypsala také výzvy na podporu infrastruktury základních škol, do dvou výzev se přihlásilo pět záměrů, mezi něž bylo rozděleno 45 milionů korun. Tři pardubické základní školy tak projdou rekonstrukcí nebo budou mít nově vybavené odborné učebny. Podporu získala také soukromá škola Klas, která se specializuje na výuku jazyků a multikulturní výuku.

Pátým záměrem byla základní škola Plotiště v Hradci Králové. „Město Hradec Králové opětovně předložilo záměr modernizace odborných učeben, včetně řešení konektivity a bezbariérovosti. Ten se v předchozí výzvě nepodařilo vysoutěžit, nyní věříme v jeho úspěšnou realizaci,“ uvedl primátor Hradce Alexandr Hrabálek.

Dalších 63 milionů korun řídicí výbor rozdělil pěti podnikatelským subjektům, mezi nimiž je například Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK). V různém procesu schvalování je navíc 15 projektů za 207 milionů korun.

Další žádosti v září

Největší zájem je o programy Potenciál a Aplikace s účinnou spoluprací. V případě úspěšného hodnocení poputují finance například na vývoj nákladních elektromobilů do přeloučské provozovny společnosti Avia.

O další peníze budou moci podnikatelé žádat již v září. „Dotaci lze získat zejména na rozvoj výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, na rekonstrukci nemovitostí pro podnikatelské účely nebo rozvoj inovačních center,“ informoval Janovský. V září bude vyhlášeno celkem sedm výzev – pro podnikatele, na terminály a v oblasti životního prostředí.