Památník bude připomínat oběti druhého stanného práva, hrdinství českých odbojářů i osvětu dějin druhé světové války, a to například prostřednictvím nadregionálních výstav. „Expozice nekončí rokem 1945, ale pokračuje do současnosti, do doby soudů s nacistickými katany, které v případě pardubického popraviště trvaly do konce 20. století. Tento přesah bude dle mého hrát důležitou roli,“ řekl nový ředitel.¨

V areálu by se měly konat také prohlídky pro školy. Expozice památníku se bude skládat z fotografií, audionahrávek z deníku muže, který z popraviště odvážel mrtvé, nebo z krátkých filmů se svědectvím přeživších. „Součástí expozice budou také unikátní dobové artefakty, jako jsou pouta a předváděcí řetízky, obušky, popravčí kůl, rakev či popravčí pušky, ale i dochované části oděvů,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký, který projekt Památníku Zámeček za město vede. Obnovy by se měla dočkat i Larischova vila, která je se Zámečkem historicky spjata.

(spa)