Na obnovu zeleně totiž získala tato organizace zřizovaná krajem dotaci z Operačního programu Životní prostředí. A právě dnes představitelé kraje a Správy a údržby silnic Pardubického kraje odhalili pamětní desku připomínající tento rozsáhlý projekt.

Ten zahrnuje ošetřování dřevin, kácení poškozených a nemocných stromů a výsadbu nových stromů a keřů. K těmto pracím přistoupili silničáři ve vybraných lokalitách v rámci celého Pardubického kraje, které obnovu zeleně potřebovaly. Jednalo se zejména o úseky, kde bylo nutné původní stromy pokácet ze zdravotních důvodů nebo kde silnice prošla modernizací. Silničáři tak vyřešili a obnovili na 23 kilometrů zeleně.

„Často hovoříme o katastrofálním stavu našich krajských silnic a o tom, že na jejich opravu potřebujeme hodně peněz. Musíme si ale uvědomit, že i zeleň je nedílnou součástí komunikací a že i ona potřebuje finanční injekci. Stromy podél silnic mají mnoho důležitých vlastností, ať už technických či ekologických. Musíme ale dbát na to, aby byly zdravé a neohrožovaly řidiče,“ řekl náměstek hejtmana Jan Tichý.

Obnovou zeleně prošly úseky silnic mezi Dubany a Čepí, mezi Čepí a Novým Dvorem, dále mezi Líšnicí a Pastvinami či mezi Moravskou Třebovou a Křenovem.
Projekt je rovněž zaměřen na silnice mezi Němčicemi a Dřítčí a mezi Dřítčí a Bukovinou nad Labem. „Tyto lokality vytipovali naši odborníci, kteří vybírali nejen vhodné úseky silnic, ale zaměřili se také na druhovou skladbu dřevin,“ prozradil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Náklady na tento projekt činí téměř 8,5 milionu korun, z toho je dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši cca 6,7 milionu korun. Zbývající část je spoluúčast Správy a údržby silnic Pardubického kraje.