Tento text se pyšní fotografií krásného rozkvetlého stromu v Tyršových sadech.

Magnolie pokácena

Jedná se o magnolii, která byla i přes odpor řady občanů pokácena v rámci městem nařízené a Vámi podporované „pravidelné údržby zeleně", při které mělo dojít, dle sdělení města, k odstranění „převážně náletových dřevin a nemocných stromů".

Tato magnolie nebyla náletová, byla zcela zdravá, stála uprostřed louky a nebránila žádné budoucí stavbě.

Byla i v kalendáři

A nyní mi řekněte: Bojují snad aktivisté za náletové dřeviny? Bojovali jsme za tuto krásnou magnolii, která každoročně těšila všechny návštěvníky parku, a troufám si tvrdit, že i Vás. Je i jedním ze stromů, který je vyobrazen v kalendáři Krása Tyršových sadů, který jsem Vám a dalším zastupitelům věnovala.

Tato, dalo by se říct, „zanedbatelná" ukázka, dokazuje, že buď vůbec nejste seznámen s tím, co máte jako náměstek na starosti, nebo jsou Vám občané města Pardubic pro smích.

Odstupte z funkce!

Vyzývám Vás proto tímto, abyste ze své funkce odstoupil.

Daniela Lišková, autorka kalendáře Krása Tyršových sadů