Tento „ledový světec“ se narodil asi roku 290 v Malé Asii. Traduje se, že pocházel z vážené křesťanské rodiny. Matka však zemřela hned po jeho narození a otec o rok později.

Proto o něho pečoval strýc Dionýsos, který se s ním později odstěhoval do Říma. Bohužel se tak stalo v časech, kdy císař Dioklecián krutě pronásledoval křesťany a veřejné přiznání se k víře bylo trestáno smrtí.

Mladý Pankrác se však nezalekl a své vyznání neskrýval, což mělo za následek, že byl zajat a uvězněn. Bylo mu nabídnuto, že když se víry vzdá, zachrání si život. Ale čtrnáctiletý Pankrác se nedal přesvědčit, a tak byl 12. května roku 304 veřejně sťat.
Pankrácův kult se rozšířil po celé Evropě, především pak v Německu.