Letos byly v blízkosti výrobního areálu vybudovány dva sanační drény, z nichž se bude odčerpávat podzemní voda znečištěná ropnými látkami.

Dočká se sanace také hlavní areál?

„Na zahájení sanačních prací stále čeká hlavní areál závodu," informoval Mikuláš Duda, mluvčí holdingu Unipetrol, který podnik vlastní.
„V současnosti se konají jednání s ministerstvem financí ohledně uvolnění prostředků pro projekt sanace této lokality," uvedl generální ředitel Parama Milan Kuncíř.
Kompletní dokumentace nutná k vyhlášení výběrového řízení byla zpracována již v roce 2007. Koncem loňského roku byl projekt sanací rozdělen do dvou etap podle závažnosti dopadů na životní prostředí. Práce v první etapě se budou týkat zejména bývalého koryta Jesenčanského potoka a bývalého Surovinového žlabu, odkud pochází nejvýznamnější riziko kontaminace podzemních vod.

Letos vybudované sanační drény mají zabránit šíření ropného znečištění za hranice areálu. V současnosti se instaluje technologie, tyto práce by měly skončit ve třetím čtvrtletí, poté bude následovat zkušební provoz.
Paramo už v minulosti dokončilo sanační práce v jiných lokalitách. U prodejny Lidl byl v roce 2010 odtěžen a zneškodněn odpad z rafinerie, pokračuje ještě postsanační monitoring. Další sanace se uskutečnila roku 2011 v lokalitě Blato a plocha prošla biologickou rekultivací.

Rafinerie svou činnost omezuje

Kvůli dlouhodobým ztrátám rafinerie svou činnost omezuje. Podnik propouští zaměstnance a loni na dobu neurčitou odstavil rafinérskou výrobu. Letos odstaví další dva provozy.