Návrh Pardubáků
–    Rozdělit Pardubice na několik historicky, nebo geograficky logických místních částí.
–    Zřídit komise místních částí, které jsou založené na dobrovolnosti a iniciativě místních občanů a jsou oprávněny projednávat a iniciovat požadavky svých městských částí se zástupci magistrátu.
–    Přidělit místním částem prostředky na financování akcí menšího rozsahu a na podporu místního společenského a kulturního života. Rozsáhlejší investiční akce v daném území nechat na řešení místních částí ve spolupráci s magistrátem města.
Obdobné modely místní samosprávy fungují efektivně například ve Zlíně, Olomouci, Hradci Králové, Jihlavě nebo Frýdku – Místku.

To téma se vrací jako bumerang. Městské obvody dlouhodobě rozdělují pardubickou politickou scénu. Jedni je považují za nástroj, jak dostat politiku blíž lidem. Jiní mají pocit, že jsou obvody zbytečně nákladné.

S návrhem na zásadní redukci městských obvodů dnes na zasedání pardubických zastupitelů přijdou členové sdružení Pardubáci. Od návrhu si slibují roční úsporu ve výši zhruba 50 milionů korun.
„Zpracovali jsme vlastní návrh, který počítá s nahrazením obvodů 27 místními částmi. Obvody mohou zvolit obranné referendum a statut obvodu si znovu vymoci. To ale nebrání těm ostatním zavést námi navrhované opatření," sdělil náměstek pardubické primátorky František Brendl (Pardubáci).

Neplatné referendum

Referendum o existenci obvodů se v Pardubicích konalo už loni v červnu.
Lidé se tehdy vyjádřili pro zachování obvodů, vzhledem k nízké účasti ovšem výsledky nebyly platné.
Nový návrh počítá s tím, že obvody by měly zaniknout k 31. prosinci, kvůli tomu bude také nutné změnit statut města. Návrh prý zachovává dostupnost služeb a možnost lidí aktivně zasahovat do správy okolí svého bydliště a zároveň přinese úsporu asi 50 milionů korun ročně. Se zrušením obvodů totiž zanikne 100 úřednických míst včetně uvolněných starostů a nebude nutné platit odměny zastupitelům.

Za největší zastánce obvodů byla vždy považována ODS, a tak není divu, že se jí plán Pardubáků vůbec nelíbí. „Samosprávu je třeba zlevnit. Ale tenhle pokus dělají Pardubáci jen proto, aby si mohli před volbami udělat čárku, že zkusili zrušit městské obvody, tak, jak to mají v programu. Pak řeknou, že měli snahu, ale ostatní strany to zablokovaly. Ale takový návrh nelze předkládat bez předchozí debaty," nechal se slyšet šéf zastupitelů za ODS Petr Klimpl.

Je nutné podotknout, že Pardubáci nepředkládají žádný polotovar. Kromě návrhu na zrušení městských obvodů chtějí zřídit nové místní části s ohledem na historické nebo geograficky logické členění města. V každé by byla zřízena komise složená z dobrovolníků z řad občanů, která by přenášela požadavky obyvatel na pardubickou radnici.

Jako přílohy svého návrhu přikládají jednací řád a statut komisí místních částí a rovněž pravidla financování těchto celků.
„Začněme používat zdravý selský rozum. Vždyť v České republice a nejspíš ani v Evropě neexistuje jiné město naší velikosti, které by bylo řízené 153 zastupiteli, 12 uvolněnými placenými politiky a osmi tajemníky," podotkl předseda zastupitelského klubu sdružení Pardubáci Ondřej Hlaváč.

Je to folklor?

Starostové městských obvodů, které Deník oslovil, se shodují v tom, že rušení obvodů by bylo chybou a považují tento návrh už za jakýsi folklor. „Referendum se konalo. Občané se vyjádřili. Politici by měli respektovat vůli voličů. Myslím si, že se z toho stává už takový folklor, aby se něco stále dělo. Máme teď ale důležitější věci k projednávání, jako je třeba územní plán," uvedl starosta třetího pardubického městského obvodu Vítězslav Štěpánek.

Ilustrační foto

Referendum bylo neplatné kvůli malé účasti voličů

O budoucnosti pardubických městských obvodů měli možnost v loňském červnovém referendu rozhodnout také voliči. V sedmi městských obvodech si voliči přáli členění města zachovat, výjimkou byl pouze Městský obvod (MO) Pardubice I, kde se téměř 67 procent lidí vyjádřilo proti existenci obvodu.

Z výsledků vyplývá, že u menších obvodů byla vyšší účast oprávněných voličů. V nejmenším pardubickém obvodu, který tvoří Hostovice, byla účast dokonce 55,4 procenta. Paradoxní je, že právě osmý obvod chtěli pardubičtí zastupitelé zrušit a sloučit s MO Pardubice IV.

„Je pikantní, že právě s připojením osmého obvodu souhlasili zastupitelé napříč politickými stranami. Po referendu se ale obávám, že budeme Hostovice ke čtvrtému obvodu připojovat jen těžko. Skoro určitě by totiž bylo vyhlášeno obranné referendum a v Hostovicích se proti existenci obvodu vyjádřilo jen devět obyvatel," řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková (Sdružení pro Pardubice).
Referendum ovšem není pro zastupitele závazné, jelikož se k urnám nedostavilo potřebných 35 procent voličů.  A tak se o interpretaci výsledků referenda rozhořely spory.

Vyhráli zastánci městských obvodů?

Zastánci obvodů slavili výsledky referenda jako své vítězství. „Pouze osm procent pardubických občanů si obvody nepřeje zachovat, ostatní se vyslovili pro zachování městských obvodů, nebo svou neúčastí de facto souhlasí se stávajícím stavem," nabízel možné vysvětlení svítkovský starosta Petr Králíček.

Jenže pohled může být také úplně opačný, většina lidí nemusela k hlasování dorazit, protože je obvody nezajímají. „Na zasedáních Zastupitelstva města Pardubic je to tak, že kdo se zdrží hlasování, tak je v podstatě proti. Uvidíme, jak bude výsledky hodnotit pracovní skupina," nechal se slyšet bezprostředně po zveřejnění výsledků náměstek pardubické primátorky Jindřich Tauber (ČSSD).

Referendum přišlo město na zhruba jeden milion a 200 tisíc korun. Mnohé překvapila vyostřená kampaň, která hlasování provázela. „Byla jsem udivena tou obrovskou agresivitou ve zpravodajích některých obvodů. Přitom, že se bude konat referendum, jsem nerozhodla já, ale zastupitelstvo," uvedla například primátorka.

Zeptali jsme se starostů: Co říkáte na snahu Pardubáků zrušit městské obvody?

Jaroslav Menšík, starosta Městského obvodu I
„Považuji to za plácnutí do vody a ztrátu času pro zastupitelstvo. V současné době není prostor na toto téma. Před časem jsme se dohodli, že obvody budou a že se celá záležitost bude řešit v příštím volebním období. Nechápu to. Myslím si, že je to ze strany sdružení Pardubáci jenom snaha vyškrtnout si jednu položku v jejich seznamu volebních slibů."

Jiří Srbek, starosta Městského obvodu II
„Nebudu v žádném případě jako starosta městského obvodu hlasovat o jejich zrušení. Jsem stále přesvědčen, že městské obvody jsou potřeba."

Vítězslav Štěpánek, starosta Městského obvodu III
„Referendum se konalo. Občané se vyjádřili. Politici by měli respektovat vůli voličů. Myslím si, že se z toho stává už takový folklor, aby se něco stále dělo. Máme teď ale důležitější věci k projednávání, jako je třeba územní plán. Měli bychom se zaměřit na infrastrukturu, investory, aby se Pardubice dále rozvíjely, aby lidé měli stále práci."

Petr Heřmanský, starosta Městského obvodu IV
„Jako okrajový obvod, který má sedm vesnic, si to nedovedeme představit. Práce tady je a bude. Máme zkušenosti s tím, že dříve se na tyto vesnice často zapomínalo. Zaplať pánbůh za to, že obvody existují. Trvalo dlouho, než jsme se přiblížili na městskou úroveň. Práce jsme tu odvedli dost. Zavedli jsme kanalizaci, vybudovali sítě. Docela bych se obával zrušení, protože pak by se na tyto části města zase dlouhodobě zapomínalo."

Jiří Hájek, starosta Městského obvodu V
„Myslím si, že oprášit téma rušení městských obvodů je vyjádřením neúcty ze strany Pardubáků ke všem občanům, kteří loni hlasovali pro obvody. Zároveň je to znak politické nezralosti náměstka Františka Brendla coby předkladatele návrhu. Ten totiž veřejně tvrdí, že mu je jasné, že návrh neprojde, ale chce to zkusit. To mi připadá opravdu velice zvláštní."

Petr Králíček, starosta Městského obvodu VI
„Když se chce projednávat zrušení čehokoli, zvláště obvodů, musí být připraven koncept nového fungování bez obvodů. Já jsem  žádný takový koncept neviděl. Zajímalo by mě tedy, jak si představují fungování města bez obvodů, co bude se zaměstnanci a majetkem obvodů. Třeba kde bude u nás ve Svítkově knihovna? Myslím si, že pokud by náměstek Brendl půlku času, který věnoval na projednávání zrušení obvodů, obětoval například do problému Tyršových sadů, už by byly dávno zrekonstruované."

Vítězslav Čapek, starosta Městského obvodu VII
„Tento návrh jde do dnešního jednání zastupitelstva. Myslím si, že Pardubáci potřebují jen splnit to, co si zadali do volebního programu a předpokládám, že tento návrh nebude akceptován."

Josef Jirout, starosta Městského obvodu VIII
„Domnívám se, že je to výstřel do tmy ze strany Pardubáků. Minulý rok se uskutečnilo referendum. I když nebylo uznáno jako platné, většina občanů Pardubic hlasovala pro zachování obvodů. Nevidím tedy důvod, proč znovu otevírat toto téma. Nedej bože, kdyby zrušení obvodů prošlo u zastupitelstva. V tom případě věřím, že by to byly vyhozené peníze a ztráta času."