Aviatická pouť, kterou hostilo o víkendu pardubické letiště, není jen o létání, není jen přehlídkou historických či současných letounů. Svou výstavu a diskusní prostor letos měli na východě Čech i Čeští RAFáci (ČR), spolek nadšenců věnující se našim zahraničním pilotům za II. světové války.

„Málo se ví, že jsme v zahraničí ve službách RAF, tedy anglického královského letectva a dalších zahraničních útvarech spojenců měli kolem 2500 Čechoslováků, od pilotů až po pozemní personál, kteří se rozhodli bojovat proti hitlerovskému Německu,“ uvedl předseda ČR Josef „Joe“ Vochyán.

Jak 34letý muž dodal, výstavou, ukázkou dobových uniforem, různých artefaktů a předmětů se ČR snaží uctít jejich památku. Tedy ukázat jejich úspěchy, ukázat lidem, jak jim zahraniční piloti mohou být myšlenkově velmi blízko. Jejich hodnoty jsou totiž podle Vochyána dodnes inspirující pro život.

Dobrým spojením s daným místem je vypíchnutí letců, kteří pocházeli z konkrétního regionu nebo byli jakkoli s tím místem spojeni. Například Bedřich Dvořák pocházel z Chotěnova na Svitavsku, má tam pamětní desku. Po válce sloužil přímo na pardubickém letišti jako jeho velitel. Po únoru 1948 vyhozen a persekuován komunisty.

„Letos máme 80. výročí jeho útěku z nacistického zajateckého tábora, pak se dostal zpět do protektorátu, ale byl opět odhalen a uvězněn,“ přibližuje historickou postavu Pardubického kraje Vochyán, který pochází z vesnice u Jihlavy.

Aviatické pouť je podle něj velmi komplexní akce a sdružuje mnoho pohledů. „Osobně jsem rád za to, že to není jen o létání, ale připomínají se tu i další témata, jsme rádi i za tu šanci, že tady můžeme připomenout naše válečné letce. Jsme rádi za každého návštěvníka, který s námi stráví těch pár minut,“ zdůrazňuje šéf ČR živící se také návrhy elektroniky.

Cesta k válečným letcům má podle něj různé podoby. „Jako malý kluk jsem modelařil. Zajímala mne hodně technika, ale postupem času je to také o lidech, o těch letcích. Začal jsem číst více knih, postupem času pak člověk cítí, že by pro to šlo udělat i něco víc. To je směr, kterým jsem se vydal já i spousta mých kamarádů,“ uzavřel Vochyán.

Čeští RAFáci (ČR)

Parta srdcařů, kteří se v duchu ideje "Věrni zůstaneme" snaží o důstojnou připomínku československých válečných letců.

Přibližují příklady hrdinů, důležité charakterové a morální rysy - srdečné vlastenectví, čest, odvahu, jsou inspiraci zejména pro mládež.

Postupně rozšiřují svůj informační web a realizují i přednášky, výstavky, články, pamětní desky, podporují vzpomínkové ceremoniály, zjišťují informace o letcích.

Zdroj: www.cestirafaci.cz

 Mohlo by vás zajímat: Nebe v Pardubicích patří Aviatické pouti, vzlétl i mistr akrobacie Martin Šonka