Kdo se projde zvláště v teplých dnech centrem města, ví, o čem je řeč. Hlavní nádraží, Červeňák, městské parky nebo lesík za nákupním centrem. To jsou jen některé lokality, kde se strážníci městské policie setkávají s bezdomovci nejčastěji. Podle informací městské policie se za uplynulý rok jejich počet zvýšil zhruba o 90 osob. Celkově je osob bez domova v Pardubicích 398.

„Za tímto nárůstem stojí rozvolnění pohybu i proticovidových opatření v uplynulém roce, ale i smutný fakt, že mezi osobami bez domova stále častěji potkáváme mladé lidi ve věku 18 až 20 let,“ informovala Městské policie Pardubice.

Příbytky bezdomovců v Pardubicích ve fotografiích 

Fotogalerie: Bezdomovci Pardubice

Cesta na ulici

Situaci monitoruje i radnice.

„Musím konstatovat, že městská policie má přehled neskutečný a situaci pod kontrolou. Každého bohužel z ulice i přes kvalitní síť sociálních a souvisejících zdravotních služeb dostat nedokážeme, pokud sám nechce,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký, který si na vlastní kůži vyzkoušel, co obnáší noční služba strážníků.

„Měl jsem možnost s některými lidmi bez domova mluvit. Cesta na ulici může být rychlejší, než se může na první pohlede zdát. Po delším pobytu na ulici se stává životním stylem a vytváří se v této skupině velké sociální vazby. A vnitřní motivace situaci řešit se snižuje,“ popsal Rychtecký.

Na území města je vedle terénního programu také městská ubytovna, fungující nízkoprahové denní centrum, azylové domy pro matky s dětmi a muže, noclehárny nebo krizová lůžka. Péči na úrovni praktického lékaře jim pak poskytuje speciální ordinace. Ačkoliv mají lidé bez domova možnost přespat v městské noclehárně, někteří volí pobyt venku, hlavně proto, že většina azylových zařízení je nepustí dovnitř pod vlivem alkoholu.

Někteří se pak snaží úkryt najít ve vchodech domů, přístřešcích pro popelnice nebo na nádraží.

Pardubičtí strážníci v každém takovém případě postupují vždy stejně. Jedinci jsou poučeni o možnostech noclehu a z místa jsou vždy vykázáni.

„Osvětu mezi touto komunitou také zajišťuje asistent prevence kriminality, který spadá pod městskou policii. Je jakýmsi mezičlánkem mezi strážníky, nízkoprahovými zařízeními a osobami bez domova,“ upřesnil mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

Podle radnice je hlavním cílem, aby se nenavyšoval počet osob sociálně vyloučených na území města a nedocházelo k narušování veřejného pořádku.

Loňský rok byl pro bezdomovce v Pardubicích tragický.

V červnu v Pardubicích uhořel bezdomovec pod mostem nedaleko zdymadla. Mezi další tragické události se pak řadí loňský požár ve stanovém městečku bezdomovců, kde uhořela žena a další muž se těžce zranil.