V ulicích města tak můžeme potkat policisty s dlouhými zbraněmi, kteří dohlíží na bezpečnost.

„Počínaje dnešním dnem jsme přijali celorepublikové PREVENTIVNÍ opatření ve vztahu k měkkým cílům a školám. Nemáme informace o žádné konkrétní hrozbě a skutečně se jedná o prevenci - signál, že jsme tu a jsme připraveni,“ jak uvedla policie na sociální síti X (dříve Twitter).

„Je to určitě dobře, cítím se bezpečněji, když vidíte co se děje,“ Deníku uvedla paní Jana z Pardubic.

„Vidět můžete i policisty s dlouhými zbraněmi, nyní aktuálně kontaktujeme provozovatele vytipovaných zařízení (tzn. měkkých cílů) a seznamujeme je s tímto opatřením,“ dodává policie na sociální síti X.

Univerzita Pardubice vyjadřuje hlubokou a upřímnou soustrast všem pozůstalým obětí tragického události na Filozofické fakultě UK a sounáležitost se zraněnými.
Pardubice uctí oběti tragické střelby. U univerzity už vzniklo pietní místo