Finanční rozpočet města na příští rok je naplánován na 3,026 miliardy korun. Vedení Pardubic chce zhruba třetinu peněz směřovat do investic. Prioritou bude dokončení už započatých investičních akcí. Mezi hlavními úkoly na dokončení tedy zůstává galerie v Automatických mlýnech, rekonstrukce letního stadionu nebo dokončení rekonstrukce nadjezdu Kyjevská.

Fotogalerie: Automatické mlýny si na umělecká díla ještě počkají. Stavba galerie pokračuje

Pardubice se mohou těšit i na nové projekty. Začít by měla mimo jiné stavba terminálu B pro meziměstské autobusové spoje, terminálu Univerzita Pardubice a také rekonstrukce koupaliště na Cihelně. Financování těchto projektů bude město částečně hradit z vlastních zdrojů, ale pomůžou i peníze z dotací. „Se 46 miliony počítáme na předfinancování stavby terminálu B a zbývajících 40 milionů půjde do bytového fondu města, jehož opravy byly výrazně podhodnoceny,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát a dodal, že podstatná část peněz se městu vrátí. „U terminálu na proplacených dotacích z evropských fondů, u bytů na nájemném. Investovat totiž budeme do zhruba padesátky bytů, které jsou dnes prázdné,“ připomněl Charvát.

Polovinu rozpočtu tvoří daňové příjmy a příjmy z vlastní činnosti, další peníze má město z nevyčerpaných prostředků z letošního roku (725 mil.) a z úvěrových zdrojů (147 mil.). „Při tvorbě rozpočtu na rok 2022 jsme byli opatrní a počítali jsme spíše s nižšími příjmy z rozpočtového určení daní,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku města Jan Mazuch.