Burza filantropie funguje jako platforma, kde se setkávají neziskové organizace a potenciální dárci z podnikatelského sektoru a veřejné správy. Projekty jsou zde prezentovány, a pokud splní určité podmínky a zaujmou dárce, získají potřebnou finanční podporu.

„Burza nám umožňuje každoročně transparentně podpořit projekty s přesahem, které úplně nezapadají do standardního dotačního programu, a zároveň navazují na registrované sociální a související služby v rámci komunitního plánování města. Každý projekt je pečlivě posouzen a hodnocen, součástí je i prezentace před donátory,“ uvedl první náměstek primátora Jakub Rychtecký zodpovídající za oblast sociální politiky a zdravotnictví, který se jako aktivní účastník pravidelně burzy účastní jako zástupce města.

Přesně takovým případem, který vhodně doplňuje sociální služby ve městě a integruje lidi s hendikepem je Integrační sportovní klub IFC, který se musí na dva roky dočasně uzavřít kvůli rekonstrukci basketbalové haly v areálu Dukla Sportovní. Klub nyní na dočasnou dobu hledá nové prostory vhodné i pro hendikepované a účast na Burze filantropie měla za cíl zajistit zbývající prostředky na nájemné na nadcházející dva roky.

„Tady pomůžeme částkou 32 tisíc korun. Pro Pardubice je tento projekt naprosto unikátní v tom, že nabízí speciálně upravené stroje pro hendikepované sportovce, kterým poskytuje možnost pravidelně nebo nahodile sportovat s ostatní sportující mládeží, profesionálními sportovci, ale i seniory a širokou veřejností. Po dokončení výstavby nové basketbalové haly jsme zástupcům centra přislíbili možnost pokračování v rekonstruovaných prostorách,“ řekl náměstek Rychtecký.

Dalším vybraným projektem ze strany města, které podpořili částkou 18 tisíc korun je projekt „Řídím, tedy jsem (lépe zaměstnatelný)“, který realizuje organizace Salesiánský klub mládeže. Cílem projektu je získat finanční prostředky na řidičské průkazy pro tři klienty, kteří vyrůstali mimo rodinné zázemí a zlepšit jejich uplatnění na pracovním trhu a umožnit jim najít lépe placenou práci.

Podporu města částkou 25 tisíc korun do třetice získala Terapeutická linka Sluchátko, rozpočet projektu bude pokrývat náklady na telefonické konzultace s psychoterapeuty a dalšími odborníky v oblasti psychosociální péče nebo vytvoření letáků obsahujících databázi poskytovatelů psychosociální péče.

„Nedostatek psychologů a psychiatrů často vede ke dlouhým čekacím lhůtám na osobní návštěvy. Telefonní linka umožňuje rychlou reakci a okamžitou dostupnost pomoci pro ty, kteří ji potřebují bez zbytečných prodlev. Linka představuje efektivní a důležitý způsob, jak řešit nedostatek psychologických kapacit a zajistit dostupnost psychologické podpory pro co nejvíce lidí, než se dostanou fyzicky do poraden. Proto město podpořilo i projekt Sluchátka,“ doplnil Rychtecký.

Burza filantropie letošního roku skončila a vyřizování darů je v plném proudu. Potencionální dárci si vyslechli prezentace 11 neziskových organizací, které se letos ucházely o finanční podporu. Pořadí prezentací bylo určeno losováním a každý projekt měl k dispozici 8 minut na svou prezentaci. Donátoři měli možnost klást dodatečné dotazy, na které žadatelé odpovídali. Na závěr burzy donátoři rozhodli, které projekty a v jaké výši budou finančně podpořeny. Mezi neziskové organizace působící na Pardubicku bylo rozděleno celkem 912 000 korun.

Mohlo by vás zajímat: Ředitel Dohnal: Nad Kunětickou horou drží někdo ochranný deštník

Ukázky z open air představení s Čerty nejsou žerty na Kunětické hoře | Video: Bohumil Roub