„Tato výstava vede k tomu, aby si žáci vybrali další životní kroky, to znamená středoškolské vzdělání. Je tady zhruba 75 středních škol a zaměstnavatelů,“ řekl pořadatel akce Břetislav Zachoval.

Ministerstvo školství nově připravilo novelu, která nabízí možnost přihlašovat se na SŠ elektronicky, a to od 1. ledna 2024.

Více než stovka policistů zasahovala v pondělí 9. října 2023 v rámci protidrogové policejní akce v Pardubickém kraji
Drogy i milion v hotovosti. Pardubičtí policisté udeřili při protidrogové razii

„Návrh již získal podporu zástupců všech parlamentních stran, kteří na tvorbě předpisu spolupracovali, a proto je předkládán cestou poslaneckého návrhu. Byl také podroben i oponentuře na jednání Národního konventu o vzdělávání. Předpokládáme schválení do konce tohoto roku tak, aby bylo možné zavést digitalizaci již pro přijímací řízení na jaře 2024,“ řekl ministr školství Mikuláš Bek.

Brzy pouze elektronicky

Digitalizace přijímacího řízení pro SŠ by měla být zjednodušená. Mezi hlavní změny digitalizace by měl spadat jednotný informační systém a možnost podání přihlášek na tři školy (až pět v případě oborů s talentovou zkouškou), a to jak v prvním, tak v druhém kole. Novinkou je i zachování dvou pokusů konat testy jednotné přijímací zkoušky, a to i v případě, pokud se uchazeč bude hlásit na jeden maturitní obor. Zohlednění předchozích výsledků ze ZŠ už nebude povinností SŠ, ale tuto možnost hodnocení kritérií bude stále možné využít. Delší období bude možné i u školní části přijímacích zkoušek, než se budou konat jednotné přijímací zkoušky. Daný systém umožní řediteli středních škol, ihned po vyhodnocení výsledků z přijímacích zkoušek i školní části, přiřadit na základě prioritizace uchazeče do konkrétních škol.

Nový pavilon v Pardubické nemocnici je už teď zdaleka viditelnou dominantou areálu a práce na jeho výstavbě pokračují prakticky nepřetržitě již více než dva roky.
Pardubickou nemocnici čekají změny. Chirurgie v novém, interna se přestěhuje

V budoucnu by mělo mít podání přihlášky ke studiu, díky nastalé změně, pouze elektronickou podobu.

První digitalizační fáze ovšem v tomto školním roce ještě umožní podat přihlášku písemně, jen za podpory elektronického systému, nebo přímo elektronickou formou, a to prostřednictvím ověření identity od zákonného zástupce. Pokud uchazeč nebude již chtít na danou školu nastoupit musí určenou školu upozornit o tzv. zpětvzetí přihlášky. Pokud se žáci rozhodnou pro obory s talentovou zkouškou podají přihlášku ještě klasicky a to písemně.

Samotná pilotáž by mohla začít během ledna 2024, pokud dojde k vyřešení legislativních úprav a tím i k připravení funkčního systému.