„Někteří lidé se na cvičení dívají skrz prsty a komentují ho tak, že je to komedie. S tím zásadně nesouhlasím. Každý, kdo zažil nějakou mimořádnou událost, je vděčný za to, že cvičení jsou,“ říká primář oddělení úrazové chirurgie Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice Martin Carda. Pardubice ve čtvrtek čeká velké cvičení záchranářů, které má simulovat leteckou nehodu na letišti. Zapojí se do ní i Pardubická a Chrudimská nemocnice, kam by směřoval největší nápor pacientů v případě takové události. Martin Carda je zároveň vedoucím lékařského zásahového týmu v případě spuštění traumatologického plánu. Zatímco záchranáři na letišti budou bojovat s následky, lékaři v nemocnicích by bojovali o lidské životy.

Cvičit se bude jako doopravdy Na letiště budou kolem desáté hodiny dopoledne podle poplachových plánů najíždět hasiči, sanitky budou vozit "zraněné" do nemocnic, aby se aktualizovaly dopravní časy, policie bude na některých místech řídit dopravu. Doporučení pro obyvatele Pardubic či Chrudimi proto zní: věnujte zvýšenou pozornost silničnímu provozu a dbejte pravidel bezpečnosti. Cvičení je plánované tak, aby záchranné složky zvládly i obvyklý provoz, nezatěžujte však tísňové linky zbytečnými telefonáty.

V jaké situaci se vlastně spouští traumatologický plán?
Obecně se traumaplán spouští v situaci, kdy standardní postupy nestačí. Vše musí probíhat jinak. V nemocnici musí být přítomno více personálu, taktika ošetřování je jiná. Přednost mají pacienti s těžkým poraněním, ti s lehčím musí počkat. Zachraňují se životy, odložitelná péče se odkládá.

Dá se spuštění traumaplánu vyjádřit i číselně? Kolik musí být zraněných?
To je velmi složité, protože každá situace je jiná a proto jsou cvičení dobrá. Traumaplánem jsme se vážněji začali zabývat v roce 2008. Do té doby byl traumatologický plán brán trošku jako formalita. A najednou jsme zjistili, že nevyhovuje. Byla v něm řada nedostatků, spousta věcí chyběla. Bylo nutné jej dopracovat. Procházeli jsme různé studie, získávali jsme informace a data, zkušenosti z jiných pracovišť. Zároveň nám přišlo praktické nedělat jenom jeden traumaplán. Pokud by nastala událost, při níž bude pět až deset středně nebo těžce zraněných, aktivovali bychom traumaplán prvního stupně - posílení traumatologických ambulancí a pracovišť chirurgické kliniky včetně anesteziologie, ortopedie a neurochirurgie. Pokud by ale bylo více než deset těžce zraněných, už by to nemuselo stačit. V takovém případě by se spustil traumaplán druhého stupně, kdy je potřeba už aktivovat prakticky celou nemocnici.

Který stupeň traumaplánu byl aktivován při nedávné nehodě autobusu se šedesáti cestujícími u Holic?
Šedesát zraněných by znamenalo spuštění traumaplánu druhého stupně, záleží ale na tíži jejich poranění. Zdravotnická záchranná služba nám nakonec upřesnila, že jedna osoba s těžkým poraněním bude transportována vrtulníkem do traumacentra v Hradci Králové a do naší nemocnice bude převezeno asi 20 osob s převážně lehčím, případně středně těžkým poraněním. Pohybovali jsme se tedy na hranici spuštění traumaplánu prvního stupně. Protože je horší situaci podcenit a nebýt připravený, rozhodl jsem spustit traumaplán prvního stupně.

Taktická cvičení probíhají každoročně. V tomto týdnu vás čeká simulace letecké nehody. Dá se odhadnout, jak by vypadala realita, pokud byste nenacvičovali traumaplán?
Nebojím se říct, že bez nácviku mimořádných situací by to zákonitě vedlo k chaosu. Samozřejmě každý má určitě povědomí o tom, jak by to mělo probíhat. Každý slyšel, že postup je odlišný od běžného provozu. Jenže až třeba při cvičení jsme si museli uvědomit, jaké jsou stavební dispozice chirurgického pavilonu. Procházeli jsme si budovu, zjišťovali jsme třeba šířku chodeb, kudy bychom pacienty vozili. Vše se musí naplánovat tak, aby posun pacientů byl, pokud možno, jednosměrný, aby se nám nikde nekřížili, aby nedocházelo ke zmatku. Museli jsme si vše projít, přesně si vše představit a určit, kdo kde bude stát, kde budou ošetřeni lehce, středně těžce nebo těžce zranění, kde budou čekárny, kde budou připraveni sanitáři s prázdnými vozíky a spoustu dalších věcí a detailů.