Pardubické nádraží čeká velká rekonstrukce. Jeden z největších železničních uzlů v České republice se začne předělávat už letos v srpnu, změní se nejen budova nádraží, ale také kolejiště a dokonce i přednádraží. Právě tam bude vjezd do prostoru pod nádražím, kde vzniknou podzemní garáže.

Výtah pro auta

V místě, kde dříve bývalo překladiště pošty nebo úschovna zavazadel, brzy bude parkoviště až pro 70 aut. „Je to stejně velký prostor, jako je nádražní hala, akorát tam jsou sloupy,“ popsal podzemí zastupitel Petr Klimpl (ODS). Aby bylo možné pod nádražím zaparkovat, vybuduje Správa železnic (SŽ) v blízkosti sochy Jana Pernera a stojanů na kola výtahovou šachtu.

Jelikož byla ale přestavba přednádraží financována ze Švýcarských fondů, musela SŽ požádat ministerstvo o změnu projektu.

„Dostali povolení, že změna může proběhnout a nijak nenaruší ráz přednádraží,“ informoval náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš.

Parkoviště bude sloužit zaměstnancům SŽ.

Na nádraží pak bude vybudováno páté nástupiště, kvůli němuž budou prodlouženy podchody. Kompletní modernizací projdou také všechna stávající nástupiště. Přibude nový informační a orientační systém a také rozhlas. Přístup na nástupiště pak zajistí eskalátory a bezbariérovou cestu vytvoří výtah.

Vyšší rychlost

Změní se také železniční infrastruktura, po rekonstrukci budou vlaky schopné stanicí projíždět rychlostí až 160 kilometrů v hodině. Nové pražce zajistí menší hlučnost provozu a moderní zabezpečovací zařízení se postará o větší bezpečnost.

„V letošním roce budou probíhat přípravné práce jako demolice, realizace pozemních objektů pro zabezpečovací zařízení a spínací stanici, dočasné přeložky zabezpečovacích kabelů, základy trakčních stožárů a podobně,“ řekl mluvčí SŽ Marek Illiaš.

Příští rok bude rekonstrukce uzlu doprovázená stavbou mostu přes ulici 17. listopadu, rekonstrukcí podchodu ve Sladkovského ulici a bude se opravovat první a druhé nástupiště. V roce 2022 budou pokračovat práce na mostě v ulici 17. listopadu a další rok bude rekonstruováno nástupiště 3 a 4 a dobudováno nástupiště číslo 5.

Rekonstrukce vyjde na čtyři miliardy korun a hotová má být v roce 2023, kdy SŽ postaví také lávku pro pěší, která spojí nádraží a Terminál B s Duklou.

Právě kvůli terminálu se rekonstrukce železničního uzlu o sedm měsíců posunula. Původně měla začít v lednu, jelikož ale stavba terminálu zasáhne do prostoru nástupiště 1a, musely se projekty zkoordinovat. „My naopak musíme zajistit pro SŽ příjezdové trasy,“ vysvětlil Kvaš.

Nadjezd bude včas

Na rekonstrukci nadjezdu Kyjevská, s jehož opravou radnice čekala naopak na opravu železničního uzlu, zpoždění nebude mít vliv.

Oprava je naplánovaná na příští rok a doprovázena bude výrazným omezením provozu na trati.

Pod nadjezdem chce navíc SŽ postavit další kolej, vlaky ale budou vždy moci projíždět alespoň po jedné koleji. „My v rámci oprav mostu ale budeme muset požádat o absolutní uzavření koridoru,“ konstatoval Kvaš.

Stavba uzavře trať vždy na několik hodin, stavět se bude nejspíš v noci. „Musí to být rychlé, abychom přijeli s jeřábem a v noci dali mostovku za pár hodin pryč. Pokračovat se bude ve dne vedle mostu, abychom tam pak zase za jednu noc mostovku vrátili,“ popsal Kvaš složitý proces.