Městská džungle, která skrývá opuštěné budovy, obydlí bezdomovců, chátrající objekty i nebezpečné mosty. I tak by se dal charakterizovat bývalý vojenský prostor, který Pardubáci znají jako Červeňák.

Pardubičtí radní chtěli lidem usnadnit návštěvu této přírodní lokality. Cestu do divoké přírody nedaleko centra města by zájemcům zjednodušil most Červeňák. Místo zpřístupnění ale na mostě vyrostla bariéra a lidé na tam nesmí. Podle radnice by bylo velmi nebezpečné se po mostě pohybovat. Most může kdykoliv spadnout.

Technický stav mostu Červeňák není dobrý, konstrukci doplnily bariéry proti vstupu chodců
Zákaz vstupu a bariéra proti chodcům. Červeňák má špatnou statiku, není bezpečný

„Pohyb a pobyt na mostu je tedy velmi nebezpečný, proto odbor dopravy okamžitě zajistil osazení obou stran mostu bariérou proti vstupu osob a doplnění značkou, která vstup chodců zakazuje. Toto rozhodnutí mě mrzí, ale je bohužel nutné s ohledem na bezpečnost,“ informoval v říjnu náměstek primátora Jan Hrabal s tím, že další kroky bude radnice řešit v návaznosti na připravovanou celkovou revitalizaci přírodního parku Červeňák.

I tuto opuštěnou přírodní oblast chce město totiž zvelebit.

„Věříme, že v průběhu léta získáme stavební povolení. Do konce roku bude hotová realizační projektová dokumentace a v roce 2025 zahájíme samotnou revitalizaci,” sdělila náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová s tím, že by se město chtělo s revitalizací vejít do 60 milionů korun, přičemž je záměrem radnice, že se bude projekt částečně financovat z evropských fondů.

Rada města schválila přípravné projektové práce na revitalizaci Červeňáku už v květnu 2022. V lednu loňského roku do terénu zamířili geodeti, kteří na místě vytyčili geodetické body, což byl jeden z prvních kroků pro vypracování kompletní projektové dokumentace.

Červeňák není jedinou ostudou města:

Brána borců u fotbalového stadionu v centru Pardubic.
Slavná minulost, smutná současnost. Víme, co bude s ostudami Pardubic

„V současné době na projektové dokumentaci pro společné stavební povolení pracujeme, a veřejnost s ní seznámíme na veřejném projednání, které plánujeme v průběhu jara,“ sdělil primátor města Jan Nadrchal s tím, že je plně v souladu s územní studií Pardubice - Červeňák, na které se veřejnost v roce 2020 mohla podílet.

Pardubáci se tehdy jasně vyslovili, že chtějí tento kus přírody ve městě zachovat. Často se mezi názory opakovalo to samé - na Červeňáku by se nemělo nic měnit, lidé jen volali po lepším zpřístupnění.

Nejzelenější místo Pardubic

O zhruba devatenáctihektarový kus přírody se prozatím stará spolek Pestré Polabí, který území čistí od odpadků. Dobrovolníci také pořádají komentované prohlídky, na kterých zájemcům přibližují, jaké rostliny a zvířata se v parku nachází.

Cílem radnice je zachovat v areálu maximum zeleně a proměnit místo v atraktivní lokalitu, která bude lidem sloužit jako místo k trávení volného času.

Součástí proměny bude také práce s vodou s důrazem na podporu vytváření tůní jako útočišť vzácných živočichů, kteří se v této oblasti vyskytují.

Projekt revitalizace Červeňáku počítal i se zachováním starých vojenských objektů. Známá budova starého důstojnického klubu je ale v havarijním stavu. Město ji tak nejspíše nechá zbourat.
Příroda ovládla opuštěné vojenské území. Armádní budova v Červeňáku půjde k zemi

„Budoucí využití přírodní lokality Červeňáku spočívá v propojení přírody - rekreace - vojenské historie. Tato lokalita bude sloužit jako místo pro rekreaci a zároveň se zde klade důraz na ochranu přírody podporu cenných biotopů. Tyto biotopy nyní postupně zarůstají a degradují, protože už zde nepůsobí vojsko jako kdysi. Setkáváme se zde s prvky divoké přírody a současně s udržovanými loukami a prostorem pro rekreaci,” připomněla Klčová s tím, že i pobřežní části podél řeky Chrudimky odborníci očistí od nežádoucích rostlin a podpoří se tak přirozený vývoj vhodné vegetace.

Během revitalizace by měl být Červeňák propojen s okolím cyklostezkami a pěšinami, zachovány by měly být také některé technické prvky, jako mostní pilíře a stávající objekty, z některých by se měly v budoucnu stát vyhlídky pro veřejnost. Radní tu plánují také dvě naučné stezky – jednu více přírodovědnou vedoucí zajímavými biotopy a druhou sledující stopu vojenské historie.