„Důkazem kvality projektu je to že se na něm shodli zástupci ODS i Zelených.“ To je věta, která nejlépe charakterizuje atmosféru, která provázela projednání revitalizace lokality Červeňák. Vyřkl ji zastupitel Vít Ulrych, který sám celkový plán také pochválil.

„Projekt se v tuto chvíli nedá nepodpořit. Je to důležitá zelená plocha ve městě, kam bychom měli lidi přivést,“ uvedl Robert Hrdina, zvolený za Zelené na kandidátce Pirátů.

Krajská knihovna na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.
Krajskou knihovnu v Pardubicích schová lešení. K beránkovi přibude další zvíře

Že bude pro uvedl Karel Haas, jedna z hlavních tváří pardubické ODS. Ten však namítl, že v plánu chybí hygienické zázemí a zázemí pro údržbu.

Vesměs však politici napříč stranami projekt, který má upravit lokalitu blízko centra připomínající přírodní park, chválili. Výtek se objevilo málo.

16. prosinec 2023, Turnaj čtyřech. Švédsko, Finsko, České a Švýcarsko. SwissLive Arena Zürich - Švýcarsko - ČESKO 2:3p, konečný výsledek. Foto Selfie Václav Husák
Emotivní zpověď: Bývalý pardubický hokejista - Čechošvýcar prohrát nemůže!

„Věřím, že o dílčích sporech se ještě povede debata,“ řekl Hrdina.

Jediným výrazným kritikem se tak stal pouze zastupitel Filip Sedlák ze sdružení Naše Pardubice. Nelíbil se mu vysoký počet stromů, které se mají na začátku celé akce vykácet, a náklady s tím spojené.

„Začneme tím, že na začátku se provede kácení velkého počtu stromů za 14 milionů. Není to vhodný postup pro tuto lokalitu,“ uvedl Sedlák.

Primátor Jan Nadrchal (ANO) upozornil, nepůjde o masivní kácení, ale odstranění nemocných stromů a podrostů. Jeho náměstek Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice) dodal, že město bude v této lokalitě také stromy vysazovat.

Petr Uchytil v inscenaci studia LAIK Přestupní stanice: Strach.
Mladí pardubičtí herci vedou dialog s Máchou. Hledají příběh skutečné lásky

Pardubice chystaly úpravu dlouho zanedbávané lokality už delší dobu.

Od roku 2019, kdy město získalo Červeňák od Ministerstva obrany ČR do svého majetku, se pracuje na jeho revitalizaci. „V roce 2020 jsme zadali zpracování územní studie, které doprovázela veřejná projednání. V roce 2022 zastupitelstvo schválilo finanční prostředky na projektovou přípravu všech stupňů projektové dokumentace, přičemž na konci roku město podepsalo smlouvu o dílo se zhotovitele této dokumentace, kterým se stal ateliér krajinářské architektury Panoram,” přiblížil primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Doplnil, že v roce 2023 proběhlo pět setkání pracovních skupin k projektu, na konci roku byl záměr prezentován ministerstvu obrany a následně došlo k podání žádosti o stavební povolení. „A letos v dubnu byly s projektem seznámeni zastupitelé města.”

Preventivní vlak je společný projekt Českých drah a Správy železnic.
Do Pardubic přijede speciální vlak. Je určený pro děti a mládež

Co se rekreace obyvatel týče, tak tam se v projektu počítá s rozšířením stávající cestní sítě o přírodní pěšiny, vznikem mobiliáře, pumptrucku a singletrailu, hřištěm jak pro děti, které bude ve stylu vojenského cvičiště, tak pro dospělé (workoutové hřiště), nebo také grilovištěm. Zároveň v lokalitě vzniknou dvě naučné stezky – první se bude zabývat vojenskou historií lokality, druhá jejími přírodními hodnotami.

V projektu se počítá s opravou páteřních komunikací, přičemž část komunikací v území bude pro bezpečnost doplněna o inteligentní veřejné osvětlení.

„Budeme moct v červnu podat žádost o dotaci, která by v případě našeho projektu činila zhruba 33 milionů korun. Věříme, že bychom během léta získali společné územní a stavební povolení a na podzim by došlo k dopracování dokumentace pro provedení stavby. Do konce roku bychom také chtěli mít vybraného zhotovitele, abychom od začátku roku 2025 mohli začít s realizací,” uzavřela náměstkyně Jiřina Klčová s tím, že datum plánovaného konce revitalizace je říjen roku 2027.