Radní chtějí dvacet nových stromů v Jahnově ulici a šest na náměstí Republiky. V plánu je vysadit zde akáty, které dobře snášejí městské ovzduší. Město nyní vypsalo veřejnou soutěž a hledá firmu, která obnoví stromořadí v centru města. Vedení města chce použít peníze z fondů určených na boj se změnou klimatu. Investice si vyžádá zhruba šest milionů korun, většinu peněz má město získat z Norských fondů.

„Je to projekt městského obvodu Pardubice I, který počítá s obnovou zeleně v lokalitě patřící mezi místa nejvíce ovlivněná vysokými teplotami v době veder. Navíc je celoročně silně zatížena automobilovou dopravou a emisemi z ní,“ řekl náměstek primátora pro životní prostředí Jan Nadrchal.

Přečtěte si komentář Deníku:

Pardubické "nejzelenější" sídliště Dukla.
KOMENTÁŘ: Stromy ve městech jsou důležitější, než si možná myslíme

V centru má zvolená firma vysadit novou zeleň, upravit plochy pro pěší i cyklisty i upravit veřejné osvětlení, které vytvoří lepší podmínky pro růst stromů. Místo betonu mají stromy růst v kvalitní hlíně. „Nové stromy budou vysázeny do prokořenitelných buněk s kvalitním substrátem a terén bude upraven tak, aby umožnil dobrý průsak dešťové vody,“ přiblížil Nadrchal.

Podle tepelných map a satelitních snímků jsou vysokými teplotami nejvíce postiženy oblasti v okolí hlavního nádraží, historického centra města a širšího centra, obchodních center, ale i další lokality.

U vlakového nádraží v Pardubicích začala tento týden stavba terminálu pro autobusovou regionální dopravu. Součástí prací je i částečná demolice bytového domu, který tam stojí.
Žádní Ukrajinci. Bytový dům u nádraží jde k zemi a začne zde stavba terminálu B

Revitalizace se dočkají i další lokality v Pardubicích. Rada města v uplynulých dnech schválila záměr na kompletní revitalizaci území Červeňáku, za zhruba 60 milionů korun. Bývalý vojenský areál se tak konečně dočká úprav. Město chce podle svých slov rozvíjet genia locci této přírodní lokality táhnoucí se podél řeky Chrudimky.

„Lokalitu chceme doplnit o vhodný mobiliář či herní prvky, územím by měly vést dvě naučné stezky. Jedna návštěvníky provede různými biotopy a přírodními zajímavostmi Červeňáku, druhá bude odkazovat na vojenskou historii, neboť Červeňák býval cvičištěm zdejších ženistů,“ doplnil náměstek Nadrchal.

Ilustrační foto
Chlapec nechtěl poslouchat hádku rodičů. Utekl se štěnětem, v pyžamu a papučích

Během úprav by podle územní studie měl být Červeňák propojen s okolím cyklostezkami.

Vybudování naučných stezek kvitují i spolky, které za Červeňák dlouhodobě bojují. „Podporujeme vybudování naučné stezky s vazbou na historickou lokalitu starých Pardubiček a s připomínáním jak středověké historie města, tak vojenské historie 20. století i s popisem přírodně významných míst,“ uvádí organizátoři iniciativy Přírodní park Červeňák.

„Samotná obnova území Červeňáku, jejímž cílem je posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v Pardubicích, by pak měla začít v polovině roku 2024,“ informovala mluvčí města Nataša Hradní.