Klubovna, ve které se v ubytovně v Češkově ulici scházejí děti, aby se zde pod dozorem sociálních pracovníků připravovaly do školy, se od ledna změní v komunitní centrum sloužící a pomáhající i mládeži a rodinám žijícím v této lokalitě.
Město Pardubice, které tímto způsobem podává pomocnou ruku těm, co chtějí vystoupit z bludného kruhu sociální vyloučenosti, na jeho provoz v příštím roce vyčlení 700.000 korun.

Snaha o změnu životní situace

„Posílením sociální práce v komunitním klubu v Češkově ulici, kterou považujeme za rizikovou lokalitu, chceme motivovat obyvatele městské ubytovny ke změně životní situace. To se dnes ne úplně daří, neboť někteří klienti zde žijí od dětství a setrvávají tu i v dospělosti. Ubytovna tak neplní primární cíl být pouze přechodným řešením," řekl Jakub Rychtecký, náměstek pardubického primátora zodpovědný za sociální práci, zdravotnictví, školství, sport, kulturu a cestovní ruch.

Chod komunitního centra přijde ročně zhruba na 700.000 korun. Město požádá do konce ledna 2015 o jeho podporu z Programu prevence kriminality ministerstva vnitra.

Připravují děti 
na školní docházku

„Aby projekt plynule navázal na stávající chod klubovny, navrhujeme v rozpočtu města na rok 2015 vyčlenit na předfinancování 700.000 korun. Z programu prevence kriminality chceme tento projekt pokrýt z 90 procent," vysvětlil náměstek primátora.
„V současné době je klubovna otevřena denně zhruba od 13 do 17 hodin a chodí sem děti z ubytovny, tedy děti ohrožené sociálním vyloučením. Kapacita klubovny je vždy plně obsazena. Od nového roku bude komunitní klub otevřen 33 hodin v týdnu," sdělila Deníku Nataša Hradní z tiskového úseku pardubického magistrátu.

„Sociální pracovníci tam budou pracovat jak s dětmi, tak s jejich rodiči. Scházet se zde budou maminky s dětmi, mladí dospělí, ale také předškolní děti z celé lokality Češkova. Pro ně by měl být pobyt v centru přípravou na zahájení školní docházky," prohlásila Nataša Hradní.

„Psaní domácích úkolů a příprava školáků na vyučování bude nedílnou součástí provozu centra, stejně tak jako ostatní aktivity, které povedou k prevenci rizikového chování dětí i dospělých. Naším cílem je podpora rodin a jednotlivců, kteří se aktivně snaží o změnu své životní situace. Rádi bychom aktivity v komunitním centru do budoucna navázali na systém prostupného bydlení," uvedla Hana Jansová, vedoucí oddělení sociálních služeb a prevence pardubické radnice.

Sociální služby
v rizikové lokalitě

„V Češkově ulici a jejím okolí jsou koncentrovány sociální služby pro lidi v tíživé životní situaci, například pro drogově závislé, lidi bez střechy nad hlavou, fungují zde azylové domy pro muže a ženy s dětmi," dodala Nataša Hradní.
Takové lokality podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého vyžadují zvláštní pozornost.