Rada města Pardubic schválila proces aktualizace vyhlášky o dani z nemovitosti, reagující mimo jiné na nové legislativní změny v oblasti dani z nemovitých věcí. Jde o proces sjednocení místního koeficientu pro stavby a jednotky určené pro podnikání na hodnotě 4,0, což je o jeden stupeň méně než původně plánovaná hodnota 5,0.

Radnice chtěla jít dle květnového zastupitelstva původně cestou opatření obecné povahy, kterou jako novinku určili zákonodárci v případech pro vymezené zóny, avšak při hlubším projednávání se ukázalo, že je to v praxi oproti formě dosavadního vydávání plošné vyhlášky při velikosti města Pardubic reálně velmi obtížně aplikovatelné. I proto se radní vracejí k plošnému řešení formy vyhlášky.

Je však možné, že na pondělním zastupitelstvu vyvolá tento návrh velkou diskuzi. Stejně jako se stalo při projednávání minulého plánu.

„Stávající právní úprava obsažená ve vyhlášce je podle novely zákona o dani z nemovitých věcí použitelná pouze do roku 2024. Pro následující období od 1. 1. 2025 je nutné upravit sazbu daně pomocí místního koeficientu. Město Pardubice nezvyšovalo daň z nemovitosti od roku 2013, přitom i díky investicím města se hodnota majetku znásobila. Při projednávání s podnikatelským sektorem jsme hledali kompromisní řešení, abychom mohli pokračovat v proinvestiční politice do infrastruktury města, jejíž kvalita přináší i rozvoj podnikatelských příležitostí. Z mého pohledu se podařilo najít rozumný kompromis," řekl primátor města Jan Nadrchal.

Podle něj město čelí snižování podílu na některých příjmech od státu nejenom v letošním roce ale i v roce příštím, kdy se vláda snaží dohánět rozpočtový deficit státního rozpočtu na úkor měst a obcí.

Jenom letos radnice kvůli tzv. daňovému balíčku vlády a snížení podílu na některých příjmech z rozpočtového určení daní přišla o desítky milionů korun, v příštím roce to bude ještě více. Radní se tedy musí soustředit i na další zdroje.

„To při projednávání úpravy daně z nemovitosti vnímali i regionální zástupci podnikatelského sektoru a Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Po věcné diskuzi, které si velmi vážíme, jsme přistoupili na rozumné kompromisní řešení, které na jedné straně umožní částečně posílit rozpočet města Pardubic na straně příjmů, což pomůže v pokračování připravovaných klíčových investic v oblasti dopravní infrastruktury, parkovacích domů, páteřní občanské vybavenosti jako je rozšiřování kapacit základních a mateřských škol a podobně. Na straně druhé pak výrazně snižujeme nárůst daňového zatížení pro podnikatelský sektor,“ vysvětluje první náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký.

Aktuální revize návrhu, který rada doporučuje zastupitelům schválit, tedy přináší důležitou změnu. „Navýšení se již netýká souvisejících pozemků, a místní koeficient pro stavby a jednotky pro podnikání bude sjednocen plošně na hodnotě 4,0. Fakticky poroste tedy pouze o jeden bod, neboť doposud byl součinem dvou koeficientů s výslednou hodnotou 3,0. Zdůrazňuji, že toto navýšení se netýká nemovitostí určených k bydlení, garáží, a nijak se nedotkne běžného občana. U podnikatelských subjektů je rozdíl v tom, že daň z nemovitosti je nákladem, který snižuje základ pro výpočet daně z příjmu. Takto zajistíme, že alespoň část příjmů zůstane v Pardubicích a můžeme je použít na investice, neboť v našem státu bohužel nefungují daňové asignace,“ uvedl náměstek Rychtecký a upozorňuje, že se radní budou snažit hledat úspory a podporu mezi kluby na zefektivnění fungování veřejné správy ve městě, neboť mají již zpracovanou analýzu veřejné správy ve městě od odborníků z Univerzity Pardubice. Na podzim se budou chtít se všemi zastupitelskými kluby zabývat jejím vyhodnocením.

Pokud návrh podpoří i Zastupitelstvo města Pardubic na svém červnovém zasedání, bude se v září rozhodovat o finální podobě nové vyhlášky týkající se daně z nemovitostí. Tou budou stanoveny nové daňové koeficienty. Tato vyhláška bude platit pro všechny podnikatelské nemovitosti na území města od 1. ledna 2025.

„Chceme zajistit stabilitu a předvídatelnost pro podnikatelské daňové subjekty. Z tohoto důvodu plánujeme zachovat tuto právní úpravu minimálně do konce tohoto volebního období stávající samosprávy města, tedy pro roky 2025 a 2026," uzavírá radní František Brendl, jeden z předkladatelů zprávy pro Radu města Pardubic.