Javor, kvůli kterému se šli demonstanti, roste u pardubického nádraží na místě, kde má být výtah, který bude převážet auta do podzemního parkování. Proti jeho pokácení lidé dlouho protestují, v květnu přišlo toto téma na řadu i na zasedání zastupitelů. Na úterý pak byla svolaná demonstrace přímo na místo, kde stojí.

„Na demonstraci sbíráme podpisy do petice, nabízíme informativní letáčky a vysvětlujeme lidem situaci, která kolem stromu panuje, snažíme se získat pozornost veřejnosti, aby se nám povedlo strom zachránit,“ řekla Olga Kudrnová z Iniciativy za zelenější Duklu a okolí. Před nádražím nabádali i k podpisu petice online, kde už ji podepsalo téměř 120 lidí. Ke svému podpisu mohou lidé přidávat i vzkazy. Například Ivana Kučirková k tomu svému napsala: „Takový nádherný strom je ozdobou nádraží, poskytuje stín v betonové džungli kolem, každý strom ve městě by se měl chránit!“

Hlavním argumentem protestujících je to, že usnesením Rady města byla stanovena podmínka, že během rekonstrukce hlavního nádraží nesmí být javor ani další stromy před ním pokáceny. Ve smlouvě podepsané o pár měsíců později ale bylo zakotveno už jen to, že skácení stromu je možné pouze na základě řízení o kácení.

Strom rekonstrukci nádraží jako takové doteď nepřekážel, ale v současné době je hlavním problémem právě při plánované výstavbě podzemního parkoviště. Dalším argumentem spolku je to, že parkoviště se šedesáti místy má sloužit pouze pro účely zaměstnanců Správy železnic a ne lidem, kteří míří z Pardubic vlakem do jiných měst.

Miroslav Seiner ze spolku Chráníme stromy uvedl, že v tomto případě bojují o více než jen o záchranu javoru. „Bojujeme o princip a způsob, jak město Pardubice přistupuje k životnímu prostředí a veřejnému prostranství. Podle nás je výstavba podzemního parkoviště nemravný projekt, který se platí z našich daní a bude stát hrozně moc peněz. Chceme, aby se stát, kterému patří Správa železnic, zodpovídal pardubické veřejnosti, proč a za co utrácí peníze, pro koho to bude sloužit a jestli je to nejekonomičtější řešení,“ řekl Seiner.

Dodává, že v minulosti se jim strom podařilo zachránit už dvakrát. „Původní projekty na rekonstrukci přednádraží nebraly na zeleň vůbec žádný ohled, my jsme ale velmi tvrdě prosazovali změny a blokovali řízení. Díky tomu se nám podařilo zabránit jejich pokácení. Jednou to bylo před samotnou rekonstrukcí a podruhé v jejím průběhu,“ uvedl.

K situaci se vyjádřil i primátor města Jan Nadrchal, který uvedl, že investor má platné stavební povolení na rekonstrukci budovy a nyní žádá o vydání povolení ke kácení dřeviny. “Pro tuto žádost však musí ještě dodat příslušné podklady, podle kterých vydá městský obvod I stanovisko,“ řekl Nadrchal s tím, že do té doby se nebudou k procesu více vyjadřovat.

Podle tiskového mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy strom nemůže na svém místě zůstat, a proto byl schválen jeho přesun. „Vzhledem k neexistenci záruky, že se strom na jiném místě ujme, a úsilí nepřijde vniveč, byla opět otevřena i možnost jeho pokácení a provedení náhradní výsadby zeleně,“ řekl Gavenda. V současné době je žádost pozastavena a probíhá doplňování podkladů, nejedná se tedy o nový záměr, protože manipulace se stromem byla již dříve schválena v projektové dokumentaci a stavebním povolení.

K situaci se vyjádřila i náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová. “Dlouhodobě říkám, že nechci, aby došlo ke kácení. To jsem sdělila i zástupcům spolků, které se zabývají ochranou stromů na společných jednáních,“ uvedla. K jejich argumentu o stanovené podmínce o nekácení stromu dodala, že rozhodnutí orgánu státní správy je na Radě města nezávislé a musí zohlednit všechny okolnosti a splňovat zákonné podmínky. „Pokud by Rada města rozhodla, že strom se nesmí pokácet, ale příslušné orgány životního prostředí a ochrany přírody by uznaly, že je nezbytné ho pokácet, pak může být rozhodnutí vydáno i přes nesouhlasné stanovisko Rady města,“ vysvětlila Klčová.

Sdělila, že se obává toho, že kdyby strom nebyl pokácen a zůstal ponechán na místě, tak by se během stavby mohlo stát, že se poškodí kořeny stromu, což by vedlo k jeho zániku. Z toho důvodu jednají s investorem o možnosti jeho ochrany a o adekvátní náhradě v případě pokácení stromu. Podle Správy železnic by pokácení stromu znamenalo postup s jistějším výsledkem, který by umožnil investovat ušetřené prostředky do výsadby nové zeleně nejen u nádraží, ale i ve městě.