Sázelo se za podpory státního fondu životního prostředí, které na sázení podobného typu vyčlenilo dotaci. „Na projekt byla poskytnuta dotace na výsadbu 32 ks listnatých stromů ve výši 212 499,99 Kč,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu Pardubice Kristýna Vlasáková.

Městská část vytipovala 5 vhodných lokalit pro výsadbu listnatých stromů. Volba padla na dub letní, lípu velkolistou, buk lesní, kaštanovník jedlý a další.

„Při výběru druhů a kultivarů stromů byla dále zohledněna kritéria vycházející ze specifických podmínek umístění na sídlišti – vzhledová atraktivnost a barevnost, na vhodných místech jsou navrženy druhy výrazně kvetoucí nebo s výrazně zbarveným listem, dále cílová velikost koruny ve vztahu k umístění stromu, posouzení závažnosti problémů s případným opadem plodů apod. K výsadbě byly navrženy druhy a kultivary domácích i nepůvodních dřevin, které se na území sídliště již osvědčily nebo lze důvodně předpokládat, že stávající druhovou skladbu dřevin vhodně doplní,“ doplnila mluvčí.

Nesprávné odkládání sdílených elektrokoloběžek v Pardubicích budí emoce a vyvolává nepříjemnosti. Radnice se snaží problém vyřešit pomocí speciálních parkovacích míst.
Sdílené koloběžky se vrací. Firmy pro ně chtějí parkovací místa po 200 metrech

Sázelo se v lokalitách ulice Blahoutova vedle MŠ Sluníčko, dále ve vnitrobloku vedle dětského hřiště a naproti domovu pro seniory. Další určenou lokalitou byla ulice Jana Zajíce (u hřiště „Kunětická hora“) a rovněž pak prostor naproti restauraci „Signál“.Stromy mají velký vliv na kvalitu života občanů. Vzrostlé stromy dodávají v horkých dnech chladivý stín, snižují prašnost, tlumí hluk a zvyšují množství kyslíku v ovzduší.