Podle zástupců Iniciativy za zelenější Duklu na danou problematiku upozorňovali zastupitele a vedení pátého mšstského okruhu (Dukly) již delší dobu. V předchozích dnech proto zorganizovali informační procházku, na níž se snažili poukázat na největší problémy související se správou zeleně.

„Sešli jsme se tu proto, protože už jsme byli třikrát na zastupitelstvu a jsme velice nespokojeni s tím, jak to tady na obvodu vypadá. Prosili jsme zastupitele, aby s námi začali jednat. Zastupitelé ovšem dělají, že nás neslyší, nereagují, dokonce jsme jim nabídli procházku po obvodě, ale nikdo nepřišel," uvedla pro Deník Olga Kudrnová z Iniciativy za zelenější Duklu.

Na Dukle to vře. Jádrem sporu je péče o veřejnou zeleň.
Na Dukle to vře, část obyvatel je nespokojená s péčí o zeleň. Budou demonstrovat

„Opravdu je to tady moc špatné se zelení, takže my bojujeme za to, aby se tady začaly dělat lepší záhony, aby se tady více sázely stromy. Problém je asi v tom, že jsou najímané firmy, které nejsou moc odborně na výši, a hlavně se nehledí na to, aby se ta práce, kterou mají udělala správně, takže se nezalévá, nesází, správně se neošetřují stromy a nikdo to nekontroluje. Krvácí nám z toho srdce, třeba ta vápenka mohla zůstat, my jsme za ni bojovali i za Iniciativu „Zachraňte vápenku“ a dopadlo to tak, že se ta alej celá vykácela. Byla to zdravá perspektivní alej a vykácela se. Tady v arboretu byly vzácné stromy, které by mohly sloužit vedle školy jako výchovný prostředek,“ popisuje Olga Kudrnová.

Demonstrace se zúčastnil i primátor města Jan Nadrchal společně se starostou Jiřím Rejdou z Městského obvodu Pardubice V.

Jak celou problematiku oba představitelé samosprávy vnímají? Dočtete se v části článku pro předplatitele Deník Klubu.

„Oni tvrdí, že stav zeleně je výrazně odlišný od jiných městských obvodů. Do jisté míry to určitě může být pravda. Ty obvody se v tom opravdu dost výrazně liší, protože to záleží samozřejmě na přístupu jednotlivých obvodů. Mimo jiné právě městské obvody mají většinu zeleně svěřenou statutem města a samozřejmě já jsem se taky s nimi sešel a nějakým způsobem jsem tu situaci řešil. Samozřejmě my jako Magistrát, respektive jako město, nemáme ty pravomoce nastavené. Nicméně, snažím se řešit nějaké dílčí kroky. Náměstkyně Klčová ze životního prostředí samozřejmě také, takže tady proběhla prohlídka, poslali jsme sem městskou arboristku, která to také kontrolovala. Ano bylo shledáno, že tady chybí nějaké stromy, ale zároveň pan starosta přislíbil, že ty stromy budou dosázeny, tak, aby se ten stav nějakým způsobem narovnal,“ konstatoval primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Webová prezentace Pardubic byla oceněná Zlatým erbem
Nejhezčí webové stránky mají Pardubice, postupují do celostátního kola

„Arboretum byl projekt, který byl zřizován Magistrátem města Pardubic přes dotační titul. Bohužel tam zůstala desetiletá udržitelnost, ale pouze jenom dvouletá následná péče, ale z nějakých tisíce vysazených dřevin a zeleně máme problém pouze se dvanácti dřevinami, které uhynuly. Iniciativa bohužel znehyžďuje obvod, a to už cedulemi, kde dělají nelegální zábor a tak dále, anebo to, co se nám bohužel stalo teď naposled, nelegálními výlepy, kde olepovaly sloupy veřejného osvětlení, mobiliář, ale dokonce i na fasády soukromých budov a na soukromý majetek jiných občanů, takže bohužel my zase na tohle dostáváme stížnosti od jiných občanů. Musíme naši pracovní četu anebo třeba služby města Pardubic oslovovat ke zlikvidování těchto nelegálních výlepů, které ani nejsou povolené. O to víc mě to mrzí, že zrovna ta Iniciativa za zelenější Duklu se označuje za sdružení lidí, kterým záleží na veřejném prostoru,“ sdělil Jiří Rejda, starosta Městského obvodu Pardubice V.

Rosické železniční muzeum musí být kvůli přestavbě nádraží uzavřené, historická vozidla ale jezdila stále.
Stavební práce ani vandalové je nezastaví. Železniční muzeum chystá novinky

„Nejsem žádný odborník, ale to víte, že bych tu chtěla lepší prostředí, hlavně pro své děti. Já jenom srovnávám s ostatními místy, a ta mi přijdou více veselá, barevná. U nás je to trochu jako smutné, zastaralé,“ svěřila se obyvatelka části Dukla.

Iniciativa hodlá celou situaci řešit i nadále a bude usilovat o co nejrychlejší odstranění nedostatků. Vidí na místě potřebu výrazného zlepšení odbornosti v péči o zeleň a vytvoření koncepce, jež povede ke spolupráci s MO Dubina, Pardubice.