„Vzhledem k tomu, že magistrát nedisponuje týmem, který by se této problematice mohl věnovat, rozhodla rada tímto úkolem pověřit městskou společnost Služby města Pardubic. Zodpovědností a řízením tohoto úkolu byl pověřen předseda představenstva SmP Ondřej Hlaváč, který se touto oblastí zabývá již více jak 10 let. Služby města Pardubic se ve své činnosti také zaměří na částečnou energetickou soběstačnost města. Další náplní bude zavedení energetického managementu s využitím energetického dispečinku,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast energetiky René Živný.

Nejbezpečnějším krajským městem v oblasti zranitelných účastníků se v loňském roce stal Hradec Králové, na druhém místě skončila Olomouc, na třetím pak Pardubice.
Na silnicích je v Pardubicích bezpečněji. Loni tu při nehodách nikdo nezemřel

Vytvořit pracovní tým právě pod Službami města Pardubic má pro město hned několik výhod. „Tím, že nový tým bude zřízen právě pod službami, pomůže nám to do začátku minimalizovat náklady na provoz této skupiny, pracovníci služeb navíc mají zkušenosti také s ekonomikou a správou podobných projektů a mají k dispozici fungující zázemí,“ dodává náměstek Živný s tím, že nejbližším cílem je navázat na Analýzu potenciálu energetických úsporných opatřeních na majetku města Pardubic, která byla zpracována koncem minulého roku.

Úkolem členů týmu nyní bude připravit funkční energetický management, který bude zahrnovat hledání úspor a řešení otázek spojených s oblastí energetiky, přípravy projektových prací v oblasti fotovoltaických elektráren a aktivní využívání alternativních a obnovitelných zdrojů. Pomocí energetického dispečinku budou kontrolovány a vyhodnocovány spotřeby jednotlivých objektů a vyhodnocovány výsledky energeticky úsporných opatření.

Poděkujte hasičůmZdroj: Grafik redakce

Náklady spojené s chodem tohoto energetického střediska budou pokryty ze zdrojů společnosti SmP, budoucí investice budou plánovány s možností využití dotačních titulů. Předpokládaný horizont návratnosti investic do energeticky úsporných opatření díky snížení provozních nákladů se předpokládá v horizontu 4 až 7 let.