Modernizace železnice mezi Pardubicemi - Rosicemi nad Labem a Stéblovou tak jde do finále. Práce na sedm a půl kilometru dlouhém úseku za téměř 2,7 miliardy korun mají být dokončeny na konci letošního roku. Cestující předtím čeká další výluka.

Nový most, který svou délkou přesáhne 140 metrů, je dvojkolejný. Má být méně hlučný, bude bezpečnější a navíc nebude zasahovat do plavební dráhy. Hlavní nosná konstrukce se skládá ze tří polí, dvě krajní pole slouží jako nosník, střední pole je pak obloukové.

Stavbaří pracují na mostě přes Labe, konkrétně na jeho střední nejdelší části, kde se svařuje Langrův trámec. Ten pomocí táhel ponese celou váhu mostu. Díky tomu odstraníme původní pilíř uprostřed řeky, tím se zlepší její splavnost.
VIDEO: Nový vzhled železnice z Pardubic do Hradce. Most přes Labe čeká vysunutí

„Nový ocelový most kompletujeme na pravém břehu a nyní vysouváme více než 110 metrů dlouhou konstrukci do poloviny šířky řeky. Tím si uvolníme místo pro montáž zbývajícího dílu a v srpnu celý most posuneme do definitivní polohy,“ sdělil projektový manažer Skanska Jan Mitlöhner s tím, že nová konstrukce bude mít štěrkové lože, což významně sníží hlučnost vlaků. Opěry a pilíře mostu jsou pak železobetonové.

Centimetry za hodinu

Most se posouvá po centimetrech. Aktuálně ho mostaři vysunou zhruba o jednu čtvrtinu pole. Dělníci postupují ve třech fázích. Při současné druhé etapě se několika hydraulickými lisy posune o téměř 30 metrů. Práce na posunutí zaberou několik dní.

Modernizace pardubického uzlu běží na plné obrátky, finišují práce ve výškové budově.
Eskalátory jsou hit. Některá zrekonstruovaná místa u nádraží Pardubáci neuvidí

„Most se posouvá pomocí hydraulických pístů, které jsou umístěny v zadní části ocelové konstrukce. Posouvá se v různých délkových taktech, v tomto případě mezi 40 až 80 centimetry. Vždy dojde k posunu a poté k přečepování a zase následnému posunu,“ přiblížil oblastní manažer Skanska Michal Hrutkai s tím, že rychlost posunu je v řádech centimetrů za hodinu. Po novém mostě by se první vlaky měly projet na konci letošního roku.

Po dokončení prací by se měla železnice dočkat odstranění špuntu, který úsek Rosice-Pardubice hlavní nádraží představoval.

Výsun nového železničního mostu přes Labe. Podívejte se v časosběrném videu:

Zdroj: Správa železnic

Původní čtyřpolový most, který je více než padesát sedm let starý a váží zhruba 450 tun, prozatím slouží vlakům v provizorní pozici. Posun starého mostu uvolnil místo pro výstavbu nové konstrukce, která je dvoukolejná a zvýší tak kapacitu železnice.

„Budeme moci vyjíždět a odjíždět současně z Rosic do Pardubic a do Chrudimi. Budeme mít dvě koleje a tím zkapacitníme odjezdy a příjezdy,“ doplnil náměstek Stavební správy východ Správy železnic Radomil Novák

Nový most umožní také vyšší traťovou rychlost, která se zvýší ze současných 120 kilometrů v hodině na 160 kilometrů za hodinu.

Plánovaná výluka

Na podzim železničáři znovu zastaví provoz vlaků, tak aby dělníci mohli převést provoz z provizorního na nový most.

„Kompletní výluka bude mezi Rosicemi nad Labem a hlavním nádražím a zároveň na úseku mezi Rosicemi a Chrudimí. Výluka by měla platit zhruba od 7. října do 19. prosince,“ informoval Mitlöhner.

Modernizace pardubického uzlu běží na plné obrátky.
Zastávka Pardubice-centrum? Jen, když na ni město a kraj přispěje, zní od státu

Železničáři práce musí navíc koordinovat se přestavbou pardubického hlavního nádraží.

Modernizací trať z Hradce Králové do Pardubic prochází od května 2021. Na úseku mezi Rosicemi nad Labem a Stéblovou železničáři, kromě druhé koleje, vybudovali protihlukové stěny, nové nástupiště i podchod.

Dělníci zároveň dokončují zastávku Stéblová obec, trakční vedení v Rosicích, zastřešení nástupišť a zabezpečovací zařízení.