„Každý, kdo se na to podívá, musí konstatovat, že to terminál není,“ komentoval záměr vedení města architekt a zastupitel Milan Košař (Pardubáci společně).

Město chce terminál u univerzity postavit jako záplatu za terminál Jih, jehož příprava vázne. V tomto plánovacím období programu ITI, z něhož do aglomerace proudí dotace z Evropské unie, se Pardubice zavázaly, že postaví dva terminály, to se ale zatím nedaří.

„Terminál Univerzita mezi nimi určitě nebyl, doteď jsem o něm skoro neslyšel,“ řekl zastupitel Petr Klimpl (ODS). Původní plán počítal s přednádražím jako s prvním terminálem, druhý měl být terminál B a v záloze byl ještě terminál Jih. „Přednádraží se podařilo zrevitalizovat ze švýcarských fondů,“ uvedl primátor Martin Charvát.

Terminál B se tak stal prvním terminálem, na který by se čerpala dotace z ITI. Jako druhý byl označen terminál Jih. „Příprava běží, ale je to časově náročná stavba, takže nemáme ambice ji realizovat v tomto plánovacím období. Abychom naplnili kritéria dvou terminálů, hledala se vhodnější varianta,“ dodal primátor s tím, že dvojkou tedy bude terminál u univerzity.

Podle některých zastupitelů je však projekt připravován velmi narychlo a nesplňuje požadavky terminálu. Původní projekt měl zkrášlit i prostor před univerzitní knihovnou a aulou, po jednání se zástupci univerzity se však ztenčil.

„Nově je úprava řešena tak, aby minimálně zasahovala na pozemky univerzity,“ popsal projektový manažer Jan Chvojka. V návrhu ubyla zeleň i mobiliář, zmizela cyklověž a také vodní prvky.

Opravené zastávky

„Z terminálu zbudou jen normální zrekonstruované zastávky, bude tam záliv jako jakýkoli jiný v Pardubicích. Přibude informační tabule, ta ale nedělá ze zastávky terminál. Chceme kvůli honění se za dotacemi realizovat věc, která kvalitou vůbec neodpovídá dotačnímu čerpání,“ zkritizoval záměr zastupitel Karel Haas (ODS).

Vedení města chce zastupitelům brzy předložit detailnější projekt, aby se záměr mohl co nejdříve posunout dál. „Je potřeba na tom velmi intenzivně začít pracovat, pokud se tak nestane, nestihne se to, indikátory nebudou naplněné a bude to mít vazbu i na druhý terminál,“ zhodnotil Chvojka.

Terminál B a Jih

Terminál B má již téměř vyřešeny všechny problémy s pozemky a příprava se blíží do finální fáze. Podle primátora by se letos mělo vypsat výběrové řízení na zhotovitele.

Terminál Jih je kvůli prioritám v tomto plánovacím období odsunut. „Máme zpracované podklady k tomu, abychom v příštím roce začali jednat se státem o podmínkách financování,“ upřesnil primátor.