Pardubičtí zastupitelé schválili finanční podporu ordinaci praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Z městského rozpočtu její provoz podpoří dvěma sty tisíci korun. Ordinace sídlí v ulici Jana Palacha v Pardubicích, funguje 6 hodin týdně, ale v případě potřeby poskytuje lékařskou péči i v terénu. Navštěvují ji zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových domů či osoby propuštěné z psychiatrických léčeben a léčeben pro dlouhodobě nemocné. „Činnost této ordinace jsme spouštěli především jako prevenci šíření infekčních chorob a ochranu veřejnosti. Každá koruna investovaná do včasné léčby nebo doléčování zdravotních problémů o to méně zatěžuje pardubickou nemocnici a systém zdravotní péče," uvedl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký.

Ordinace v Pardubicích funguje od roku 2016. Počet ošetřených osob každým rokem stoupá. V roce 2021 to bylo 210 klientů a v uplynulém roce 250, přičemž bylo provedeno přes 700 vyšetření. Mezi nejčastější obtíže pacientů se řadí problémy s krevním tlakem, zvýšený cukr, různé rány, svrab a donedávna i onemocnění covid-19. Klienti mohou také využít hygienického servisu.

K ženě, která měla v Přelouči vypadnout z okna, zamířily sanity i vrtulník. Ilustrační foto.
Pro zraněnou do Přelouče letěl vrtulník. Zbytečně, záchranáři nikoho nenašli

Město projekt finančně podporuje od samotného začátku. „Částka 200 000 korun ročně, kterou jako město přispíváme, slouží zejména na pokrytí osobních nákladů pro ošetřujícího lékaře a sestru, dále pak na nájemné, energie a nákup zdravotnického materiálu. Zdravotní úkony naopak hradí zdravotní pojišťovny,“ doplnil Rychtecký. Provozovatelem ordinace je MUDR. Radoslav Svoboda, obecně prospěšná společnost SKP-Centrum a město Pardubice, které zajišťuje administrativní činnost projektu.

„Ordinace, kterou provozuje společnost MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., se stala nedílnou součástí námi poskytovaných služeb," řekl už před časem pro Pardubický deník Jiří Pitaš, ředitel SKP-Centra. „Jejími nejčastějšími návštěvníky jsou klienti našeho denního centra, kteří vděčí za péči paní doktorce Zbytkové, díky níž ordinace vznikla, ale také dalším lékařům a zdravotním sestrám, které se v současné době na fungování ordinace podílí,“ dodal Jiří Pitaš. Nejenom pracovníci denního centra, ale i azylových domů, nocleháren a Domu na půli cesty informují uživatele služeb o fungování ordinace, nabízejí doprovod do ordinace a v případě potřeby spolupracují se zdravotnickým personálem na zlepšení zdravotního stavu klienta.