Jihozápadní obchvat Pardubic má začínat 800 metrů západně od místní části Staré Čívice. „V kilometru 0,380 je navržena okružní křižovatka. Dále se trasa stáčí na jihovýchod, přechází Podolský potok (v km 1,090) a jižně míjí Staré Čívice. Naopak severně se vyhýbá lesnímu porostu v oblasti Hladíkova,“ uvádí informační leták ŘSD.

V současné době existují dvě varianty jihozápadního obchvatu Pardubic.V současné době existují dvě varianty jihozápadního obchvatu Pardubic.Zdroj: ŘSD

Následně je trasa navržena ve dvou variantách. V té červené, která vede blíže k letišti, je v místě křížení přeložky I/2 se silnicí III/32228 navržena jednovětvová mimoúrovňová křižovatka, která slouží k napojení silnice III. třídy na trasu obchvatu. „Dále trasa I/2 míjí obec Starý Mateřov ze severní strany (jižně od Rozptylu Mateřov). Následně se trasa stáčí na jihovýchod, přechází Mateřovský potok. Vojenskou radarovou stanici letiště (včetně jejího ochranného pásma) obchvat míjí jižně levostranným obloukem a poté se stáčí směrem na sever obce Staré Jesenčany,“ píše ŘSD.

Pardubice se dočkají technologického unikátu – nejdelšího silničního lanového mostu v Česku. Stavbaři nyní realizují klíčový krok výstavby, posunují konstrukci nad Labe a cyklostezku.
Severovýchodní obchvat: Stavbaři v Pardubicích posouvají most nad cyklostezkou

Modrá varianta vede blíže Starému Mateřovu. Pak zhruba na sedmém kilometru přechází 80 metrů dlouhým nadjezdem železniční trať na Chrudim. „Navazuje levotočivý oblouk, pomocí něhož trasa obchází Středisko Dražkovice a napojuje se do okružní křižovatky v místě mimoúrovňové křižovatky Dražkovice na silnici I/37,“ stojí v informačním letáku.

Přeložka I/2 vyústí na mimoúrovňové křižovatce Dražkovice, odkud mohou řidiči po I/37 pokračovat na jih směrem na Chrudim, případně na sever na Hradec Králové. „Stavba bude v této křižovatce směrově navazovat také na plánovaný jihovýchodní obchvat, takže vznikne přímé napojení na průmyslovou zónu v Černé za Bory,“ dodávají silničáři.

Mosty a silnice v Mněticích a Ostřešanech čekají opravy. A řidiče objížďky.
Dopravní situaci v Pardubicích zhorší další opravy. Uzavřou se příjezdy do města

Cílem je tedy odvést významnou část dopravy mimo obydlené území. Současná silnice I/2 totiž prochází obydlenou zástavbou, přičemž intenzita osobní a nákladní dopravy přesahuje v okrajových částech Pardubic hranici 13 tisíc vozidel za den.