Rada nechtěla přistoupit na požadavky budoucích dědiců objektu, kteří si za prodej kaple řekli o 15 tisíc víc, než na kolik stavbu ocenil znalecký posudek. Zastupitele ke koupi mimo jiné přesvědčil opakovaný zájem spolku Omnium, který se nabídl, že kapli zrekonstruuje na svoje vlastní náklady.

Než město zbytky kaple odkoupí, musí notář vyřídit dodatečné dědické řízení s potenciálními dědici stavby. „Nevíme, jak dlouho bude dědické řízení trvat, jestli jeden měsíc nebo tři. Pokud si to ale dědici nerozmyslí, tak ke koupi dojde,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Až bude kaple v majetku města, zastupitelé budou hlasovat o bezplatném převodu kaple na spolek Omnium. Původně chtělo město kapli ve Svítkově zbourat. Na podzim minulého roku schválili zastupitelé finanční prostředky ve výši 300 tisíc na demolici kaple. „Proti tomuto plánu se v Pardubicích zvedla vlna odporu, na což město reagovalo a začalo hledat majitele stavby. Dohledali jsme, že pravděpodobnými vlastníky kaple jsou manželé, kteří už zemřeli. S jejich dětmi, které by měly stavbu zdědit, město několikrát jednalo o koupi kaple,“ vysvětlil Miroslav Macela z Odboru majetku a investic. Znalecký posudek ocenil kapli na 45 tisíc korun. Stejnou částku nabídlo město budoucím dědicům. „Jenže jim se to zdálo málo, požadovali 60 tisíc korun. Proto rada nedoporučila záměr na koupi kaple schválit,“ řekla Dvořáčková.

O rekonstrukci objektu ale znovu projevil zájem spolek Omnium, který se zabývá rekonstrukcí starých památek, a nabídl opravu kaple na své náklady. „V zastupitelstvu jsem hlasoval pro koupi kaple i přesto, že dědicové požadují o 15 tisíc korun navíc, než je znalecký posudek. Přesvědčil mě opětovný zájem spolku, který snad kapli opravdu opraví,“ uvedl radní Vít Ulrych.

(tom)