I v letošním roce podpoří Pardubický kraj malé vlastníky lesů napadených kůrovcem. Počet žadatelů však výrazně poklesl. Jedná se o finanční pomoc na těžbu napadeného dřeva. Podpora je poskytována sazbou 200 korun za kubík dřeva. Prozatím bude podpořeno pět vlastníků částkou 112 tisíc korun.

„Dotační titul na těžbu kůrovcem napadeného dřeva jsme zavedli již v roce 2019 v reakci na jednání kůrovcového štábu, kdy bylo patrné, že především pro malé vlastníky lesů je velmi finančně náročné a obtížné napadené dřevo odtěžit. Proto jsme začali poskytovat 200 korun za kubík odtěženého dřeva, jako pozitivní finanční motivaci a zároveň opatření pro zabrání šíření kůrovce v lesích,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Přelouč se může pochlubit tím, že byla oceněná v kategorii měst nad 5 000 obyvatel.
Přelouč vyhrála Perníkovou popelnici. Soutěž v třídění odpadů

Také s ohledem na zlepšující se situaci v Pardubickém kraji klesá počet žadatelů o finanční podporu.

„Kůrovcový štáb zasedal v dubnu a zazněly zde pozitivní zprávy, které se promítají také do počtu žadatelů o finanční podporu z rozpočtu kraje. Zatímco například v roce 2022 jsme poskytli téměř milion korun, 45 žadatelů, tak v letošním roce se jedná prozatím o pět žádostí v celkovém souhrnu 112 tisíc korun. Podávat žádosti o krajskou podporu je možné až do konce září. Zatím jsme chtěli rychle uvolnit prostředky těm, kteří již požádali, aby mohli s odklízením stromů začít,“ řekl krajský radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Lávka přes pardubické nádraží bude v provozu.
Modernizace železničního uzlu v Pardubicích za 7 miliard je hotová

„Odstranění a zpracování dřeva musí být co nejrychlejší, aby nedocházelo k dalšímu masivnímu šíření kůrovce. Proto jsme připraveni vlastníkům pomoci, pokud by se situace změnila,“ doplnil radní Krčil.