Modernizace silnice II/323 mezi Břehy a Rohovládovou Bělou je o kousek blíže realizaci. Krajští radní v květnu odsouhlasili podmínky veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Pokračuje se i s přípravami na opravu komunikace II/324 v úseku Staré Hradiště – Hrobice. Pro řidiče to znamená, že jízda po těchto silnicích bude do budoucna nejenom plynulejší, ale také bezpečnější.

Stav silnice II/323 spojující obce Břehy a Rohovládova Bělá v současné době neodpovídá jejímu regionálnímu významu, ani frekvenci užívání. To se má díky modernizaci změnit. „Je to silnice, kterou řada řidičů využívá při své cestě na dálnici D11. Jezdí tam řada osobních i nákladních aut, což se negativně projevuje na jejím stavu. Proto chystáme její modernizaci zhruba v pětikilometrovém úseku. Vezmeme to hezky odspoda, takže se nebudeme věnovat jen svrškům, ale i konstrukční vrstvě a dojde i k úpravě oblouků, aby se po komunikaci dalo jezdit bezpečněji a plynuleji,“ uvedl první náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Záběry srážky vlaků v Pardubicích z průmyslové kamery.
VIDEO: Strojvedoucí RegioJetu stihl před tragickou srážkou vlak zastavit

Pokud se podaří vysoutěžit projektanta v předpokládaném termínu a následné administrativní kroky proběhnou podle plánu, stavaři by mohli začít na modernizaci pracovat v roce 2026. Čeká na ně náročný úkol. „Kromě povrchu komunikace musíme vyřešit její odvodnění, dešťovou kanalizaci, úpravu vegetace, ale i výměnu svodidel, vybudování bezpečnostních prvků, například vjezdových bran, které donutí řidiče zpomalit vjezdem do obce. Dojde také k úpravě křižovatky silnic III. třídy u Vlčí Habřiny, modernizovat budeme i autobusové zálivy a zastávky. Zkrátka plánujeme dát celou silnici do pořádku, protože trpí nadměrnou dopravou a chceme to udělat pořádně,“ sdělil náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

Na květnovém jednání rady se řešila také modernizace silnice II/324 mezi Starým Hradištěm a Hrobicemi, včetně průtahu obce. I tato komunikace trpí nadměrnou zátěží a místní obyvatelé se obávají zejména nákladní dopravy. Také v tomto v případě se bude rekonstruovat zhruba pět kilometrů silnice. „I tady budeme dělat silnici od podkladních vrstev, protože nemá smysl opravovat jen svršek, který se za pár let poničí. Je potřeba vyřešit i spodek stavby a další záležitosti, aby se tam dalo bezpečněji a lépe jezdit. Pro dotčené obce je modernizace silnic ideální příležitostí si opravit nebo vybudovat chodníky a veřejné osvětlení, protože se stejně budou dělat přeložky sítí. S vedením obcí se to snažíme zkoordinovat,“ dodal náměstek Kortyš k tomuto projektu. S pracemi by se podle odhadů mělo začít na konci letošního léta, kvůli komplikované dopravní situaci v Pardubicích stavaři nejprve zahájí modernizaci v úseku od Hrobic.

V Pardubicích došlo 5. června k tragickému střetu rychlíku s nákladním vlakem.
Šlo zabránit srážce vlaků? S fungujícím zabezpečovacím zařízením ano

Investice do modernizací výše uvedených komunikací v délce necelých 10 kilometrů podle odhadů překročí čtvrt miliardy korun. Výsledná cena je dána tím, že se nejedná o klasické rekonstrukce. „Ceny to jsou relativně vysoké, dohromady se jedná o více než 270 milionů korun s daní, ale je třeba brát ohled na to, že neopravujeme pouze vrchní vrstvu, ale chceme komplexní modernizaci adekvátní dnešní době a dopravnímu vytížení. Jen silnice mezi Břehy a Rohovládovou Bělou má podle projektového záměru stát zhruba 120 milionů korun. Modernizaci komunikace spojující Staré Hradiště a Hrobice jsme vysoutěžili za 152 milionů. V tomto případě navíc došlo k výrazné úspoře, finální cena je zhruba o 70 milionů nižší než se očekávalo. Jak jsme avizovali, opravy silnic patří společně se zdravotnictvím mezi naše absolutní priority. V letošním roce na rekonstrukce komunikací dáme téměř tři miliardy,“ popsal hejtman Martin Netolický finanční stránku projektů.

Nehoda Regiojetu s nákladním vlakem v Pardubicích.
Zastávka Pardubice - centrum získala tragický primát tři dny před zprovozněním

Vzhledem k dlouhodobé aktivitě Pardubického kraje při hledání dotací nikoho nepřekvapí, že s modernizacemi úseků silnic II/322 a II/324 výrazně pomohou eurofondy. „Díky kvalitní přípravě jsme uspěli s žádostí o spolufinancování těchto projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. Výše dotace může dosáhnout až 85 % uznatelných nákladů, souhrnně se bavíme o zhruba 208 milionech korun, což je velice dobrý výsledek,“ řekl radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.