Je to stát ve státě. Má vlastní právní normy, jasně definované hranice, celnici, vlastní pasy, vlajku i měnu. Jsou jí DKP (zkratka nikoli drobné krátkodobé předměty, ale Divadlo Království perníku, pozn. red.), u nichž směnový kurz vůči české koruně činí 5 korun. „Kdo k nám přijde a nemá domorodecký pas, může být žebrákem nebo hrabětem, podle toho, kolik dá do kasy členských příspěvků. Ty peníze ale neskončí u nás, může je projíst, prostě využít spolkových aktivit,“ pokračuje Luděk Šorm.

Východočeské divadlo Pardubice nastudovalo hru Ödöna von Horvátha Don Juan se vrací z války. V režii Martina Františáka se v hlavní roli představí Jan Musil. Hru divadlo poprvé uvede v sobotu 4. května.
Premiéra v Pardubicích: Don Juan se v divadle vydává hledat svou první lásku

Sám se necítí být rebelem. Podle svých slov pouze využívá ústavou garantované svobody dělat vše, co není zákonem zakázáno. „Občané mohou dle ústavy dělat vše, co není zákonem zakázáno, pouze státní orgány mohou jednat jenom tak, jak zákon předpokládá. Jsme zážitkovou divadelní show a každý je tu aktérem představení týkajícího se pardubického perníku. Kdo se nechce stát naším občanem, vymění si české koruny za naši měnu a dostane se mu stejných služeb jako domorodcům,“ dále říká Luděk Šorm.

Království perníku jako zapsaný spolek vzniklo symbolicky ve státní svátek u příležitosti 18. výročí „sametové revoluce“, tedy 17. listopadu 2017. Stát má tak velmi omezené možnosti do spolkové samosprávy zasahovat. „I když jsme se nakonec usnesli, že EET budeme dodržovat, nakonec nám ho paradoxně Finanční ředitelství odmítlo, protože si s tím nevěděli rady. Máme tu i jako službu pro divadelní spolek občerstvení, hygienu sem ale pustíme jen mimo pracovní dobu, kdy tu máme návštěvníky. Nemusíme mít na rozdíl od jiných provozoven pevně stanovenou pracovní dobu od-do. Jako samostatný subjekt si to řídíme podle zájmu a objednaných prohlídek,“ uvedl Luděk Šorm.

Cesta do Prahy by se z Pardubic měla zkrátit o dvacet minut.
Napojení na vysokorychlostní trať má zkrátit cestu do Prahy o dvacet minut

KP navázalo na tradici Muzea perníku v Perníkové chaloupce, přičemž jej rozšířilo o zážitkový program. Návštěvníci tak uvidí třeba výrobu perníku, živou Ježibabu, dvanáct měsíčků u ohně a spoustu dalších pohádkových postav. "V rámci divadelního programu si jeho účastníci v roli žebráků mohou vyžebrat i spotřební rekvizity občerstvení, avšak hygienu sem pustíme pouze mimo dobu uzavřenou pro spolkový zážitkový program. Pokud bychom sloužili spotřebitelské veřejnosti. Nemáme stálou provozní dobu od - do, ale jen pro divadelní představení v předem určených dnech a hodinách."

„Jako do jiné země za hranice všedních dnů“ – to je slogan, na kterém si KP zakládá. V řeči používá již skomírající onikání, takže vás tam přivítají slovy: „Nemohou si nic koupit, ale mohou žebrat, prosit nebo poroučet, jsou–li hrabě,“ čímž se chtějí odlišit od „okolní ciziny.