Účastníci Pardubického kraťasu soutěžili v kategoriích Krátký hraný film, Animovaný film, Videoklip a YouTube prezentace, Juniorské filmové okénko pro žáky základních škol, Krátké filmy vytvořené žáky 2. stupně ZŠ společně s pedagogy a Snímky studentů středních uměleckoprůmyslových škol. Další kategorie byla regionální a nesla název Naše škola, naše město Pardubice, náš Pardubický kraj.

Zaslané filmy hodnotila porota sestavená z odborníků působících v oblasti filmové, mediální a publicistické tvorby a pedagogů vyučujících předmět Filmová a mediální výchova. Tvořili ji střihač, kameraman a režisér Jan Peml, hlavní organizátor Rychnovské osmičky Martin Škrobák a výtvarník, režisér a autor animovaných filmů Pavel Trnka. K nim se letos připojil i Jan Zhor, legendární kameraman například 15 ročníků rallye Paříž Dakar.

„Pro všechny tvůrce je důležité, že mohou přijet a představit svoje díla ostatním, vidět a slyšet jejich reakce, diskutovat s nimi, nabírat zkušenosti. Řada témat byla velmi hluboká a zajímavá a potěšilo mě, že si účastníci uměli dobře poradit i s technickou stránkou tvorby,“ konstatoval za porotce Pavel Trnka. Podle Jana Zhora postoupila technika natolik, že už kvalita vybavení autory nijak nezvýhodňuje, a o to víc záleží na jejich nápadech a následném zpracování.

Cenu Pardubického kraje získaly tři dívky ze čtvrté třídy základní školy v Litomyšli, které natočily krátký film o geometrii a architektuře. Cenu města Pardubice za primátora Jana Nadrchala předal ředitel školy DELTA Jiří Formánek za film Akademický den v Automatických mlýnech Vítu Petržílkovi. Vyhodnocení příštího ročníku Pardubického kraťasu se přesune do podzimních měsíců.

Škola Delta se specializuje sice především na programování, ale zabývá se také počítačovou grafikou, fotografií a filmem. „Naši vyučující těchto předmětů chtěli inspirovat svoje studenty porovnáním s pracemi na dalších školách v republice a přišli s nápadem soutěže krátkých filmů. Nápad se uchytil a roste co do kvantity, tak i kvality. Letos jsme měli propůjčené skvělé prostory na odborné semináře pro filmaře a na vyhlášení soutěže, do které se letos přihlásilo celkem 68 autorů se 76 filmy celkem z 34 škol z celé republiky,“ uvedl ředitel školy DELTA Jiří Formánek.

Výsledky soutěže Pardubický kraťas 2024

Animovaný film

1. cena Anežce Havrdové za snímek Dvě babičky

2. cena Lucii Foltýnové za snímek Dračí lov

3. cena školní televizi Dvojka2TV za snímek Pocta českým vynálezům

Juniorské filmové okénko

1. cena Lindě Bašistové a kol. za snímek Spláchnutím to nekončí

2. cena Joelovi Tomoszkovi za snímek Vrabčátko

3. cena Sofii Geislerové za snímek Léto 42

Krátké filmy vytvořené studenty společně s pedagogy

1. cena neudělena

2. cena kolektivu autorů ZŠ Kolín za snímek Marcel Marceau očima dětí

3. cena Matěji Křoustkovi za snímek Poklady z půdy

Hraný film

1. cena Lauře Špinkové za snímek Laura

2. cena Haně Vilmě Durankové za snímek Dům snů

3. cena Michalu Hanusovi za snímek Toužil jsem být s nimi!

Snímky studentů SŠUP

1. cena Pavlovi Šimonovi Polanskému a Pavlovi Kopeckému za snímek Prvních 1000 metrů

2. cena Matyášovi Frunzovi a Michalovi Maidrovi za snímek Obraz

3. cena Anetě Vaškové za snímek Klíček

YouTube videoprezentace

1. cena Vítovi Petržílkovi za snímek Para paddleboarding

2. cena neudělena

3. cena Pavlovi Ďurišíkovi za snímek Lady Casanova

Speciální ceny

Cena náměstka hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Romana Línka

Architektura a geometrie kolem nás, Dvojka2TV, ZŠ Litomyšl

Cena primátora města Pardubice Jana Nadrchala

Akademický den v Automatických mlýnech, Vít Petržílek

Cena ředitele školy DELTA

Riders Track 2024, Vít Petržílek

Cena FOMEI Hradec Králové

Money is not everything, Filip Kopecký a Matěj Bureš

Cenu VčVSAFV - přímý postup do 66. ročníku mezinárodní soutěže Rychnovská osmička získaly filmy:

POuPRAVA (Bisová; SŠ uměleckoprůmyslová, Ústí nad Orlicí)

Nezapomeň (Neugebauerová; SOŠ multimediální a propagační tvorby EDUSO, Praha)