V loňském roce získaly Pardubice dotaci z Národního plánu obnovy na projekt Kreativního učení, a to ve výši 1 143 000 korun. Mohl tak vzniknout animovaný film, vyzdobený relaxační koutek nebo model lidského těla v životní velikosti

„Tímto projektem jsme chtěli rozvíjet kreativní vzdělávání prostřednictvím spolupráce umělců, kreativců, kulturních institucí a škol,” přiblížila náměstkyně pardubického primátora Jiřina Klčová, do jejíž gesce spadá kultura.

„Ze zpětné vazby víme, že se projekt všem zapojeným aktérům nejen líbil, ale hlavně měl pro děti a učitele smysl a byl pro kolektivy přínosem. A to nás samozřejmě těší. Velké díky v tomto směru patří i kolegyním z oddělení kultury, které projekt celou dobu vedly,” uzavřela Klčová.

První část projektu tvořilo zapojování kreativců do vyučovacích hodin. Do této části se zapojilo 92 dětí ze dvou pardubických základních škol a celkem čtyř tříd. Konkrétně se jednalo o druháky a osmáky ze ZŠ Bratranců Veverkových a páťáky a sedmáky ze ZŠ Staňkova, přičemž projektové dny kreativního učení probíhaly jednou za 14 dní v pětihodinových blocích.

Mezi výstupy projektu byl krátký animovaný film O zlatém jablku, který vytvořily děti z druhé třídy v rámci propojení češtiny a přírodovědy. Páťáci pak představili příběh s názvem Volný pád, ve kterém hlavní hrdina cestoval Vesmírem a hledal novou planetu k životu poté, co si Zemi zničil. Sedmáci zvelebili relaxační koutek ve škole na motivy říčního břehu, kdy si prohlubovali své znalosti v angličtině a přírodopisu a osmáci vytvořili anatomický model muže za použití rozmanité škály materiálů.

„Zpětná vazba od škol nás moc těší. Učitelé vnímají velký dopad kreativního učení na klima třídy, zlepšila se spolupráce dětí mezi sebou i s učitelem. Kvitují nově nabyté znalosti a praktické dovednosti a chtějí v projektu pokračovat,” dodala vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová s tím, že i ředitelé dosud nezapojených základních škol vnímají v pilotním projektu velkou přidanou hodnotu kreativity v rámci formální výuky a rádi by se do projektu a jeho pokračování zapojili.

Projekt měl i druhou část. Ta se zaměřovala na spolupráci kulturních institucí ve městě. „Během roku proběhlo celkem šest inovativních workshopů s předními odborníky, například s profesorem Radkem Horáčkem, který působí na Katedře výtvarné výchovy Masarykovy univerzity a který se zabývá zprostředkováním umění co nejširší veřejnosti,” přiblížila druhou část projektu Kristýna Macková z oddělení kultury a dodala, že cílem těchto setkání bylo propojení edukátorů a kreativců, načerpání inspirace a získávání nových podnětů.

„Díky odezvě jak od dětí, tak od zástupců kulturních institucí víme, že je projekt nadchl a vidí v něm velký potenciál, který bychom rádi do budoucna rozvíjeli,” doplnila Macková.

„Dalším výstupem z projektu je platforma Kreativního učení na webu města,” uvedla vedoucí oddělení kultury Jana Fiedlerová. „Na něm budou moci školy vyhledávat kreativce, se kterými by chtěly navázat spolupráci. Zároveň zde bude prezentována aktuální nabídka kvalitních edukačních programů vytvářených k aktuálním výstavám a expozicím, které mají vazbu na probíranou školní látku.” Web nabídne vyhledávání přes filtry a je designován ve spolupráci s učiteli. „Jeho spuštění plánujeme na konec letošního srpna, aby se s ním ředitelé a pedagogové mohli seznamovat už během přípravného týdne,” uzavřela Fiedlerová.