Město Pardubice, jeho oddělení sociálních služeb a prevence Odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic připravilo k příležitosti světového dne boje proti násilí na seniorech již tradiční akci Kroky bez násilí. Událost se uskuteční 12. června 2024 od 13 do 16 hodin v areálu Bubeníkových sadů v Pardubicích.

„Hlavním zaměřením letošního ročníku je ochrana před telefonními a podvodnými pokusy o vylákání finančních prostředků z bankovních účtů. Jakákoliv forma násilí páchaná na seniorech je nepřijatelná. Kroky bez násilí se staly již velmi vyhledávanou akcí mezi seniory, kdy jsme schopni ve spolupráci s odborníky ze státní sféry, bezpečnostních složek i neziskového sektoru poskytnout seniorům potřebné informace, podporu a poradit konkrétně, jak se chovat v situacích, kdy je na ně vytvářen nátlak,“ uvedl 1. náměstek primátora zodpovědný za oblast sociální politiky a zdravotnictví Jakub Rychtecký.

Zájemci budou mít příležitost využít zdarma odborné poradenství a možnost prohlédnout si prezentace organizací poskytujících sociální služby. Kromě toho zažijí praktickou ukázku sebeobrany Policie ČR a výcvik služebních psů Městské policie Pardubice.

Na akci se mohou těšit také na vystoupení dechové hudby Pardubická šestka, kde si nejen poslechnou živou hudbu, ale mohou si i zatancovat.

V Bubeníkových sadech se objeví organizace, které se věnují boji proti násilí, jež postihuje nejen seniory, ale i poskytování pomoci této zranitelné skupině obyvatel - SKP centrum nebo Bílý kruh bezpečí.