Zastupitelé Pardubického kraje na své červnovém jednání schválili dotace pro obnovu památek v kraji. Jedná se o další etapu rekonstrukce Larischovy vily a nové zastřešení nádvoří Zámku Litomyšl pro pořádání Smetanovy Litomyšle.

Chátrajícího šlechtického sídla spojeného za německé okupace s popravami v nedalekém lesíku, se před lety ujala Československá obec legionářská. Po přípravných projektech začaly v roce 2019 jeho opravy.

„Od samého začátku se na této rekonstrukci podílí i Pardubický kraj, který inicioval vznik memoranda s městem Pardubice a Ministerstvem kultury a ze svých dotací posílá legionářům ročně 3-10 milionů korun. Za tu dobu byly nejprve odstraněny havarijní stavy budovy, poté byla dokončena celá oprava střechy, všech fasád a rozvody sítí a vody v objektu. Povedlo se také opravit věž a začalo se s rekonstrukcí jídelny. K urychlení dokončovacích prací jsme nyní navrhli částku 10 milionů korun,“ shrnul situaci hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Současná dotace Pardubického kraje pomůže na této národní kulturní památce s rekonstrukcí interiérů západního křídla, jídelny, přilehlého sálu a na úhradu nákladů vynaložených na vypracování posudků, záměrů a úpravy projektu. Dále pak na rekonstrukci interiérů suterénu, kde je potřeba opravit topení a restaurovat různé historické prvky,“ dodal náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Celkový rozpočet této etapy je 17 milionů korun.