Lávka Poseidon, která měla spojit pardubické sídliště Závodu míru s Polabinami, je opět v nedohlednu. Pardubice zrušily soutěž na dodavatele, jelikož všechny nabídky výrazně převýšily cenu stanovenou městem.

Zatímco Pardubice počítaly s 60 miliony, nejnižší nabídka částku přerostla o více než 40 milionů. Zastupitelé odmítli rozpočet navýšit, proto byla soutěž zrušena.

Zda lávka někdy bude stát, tak nyní není jasné. „V tuto chvíli, nevíme, co s projektem bude,“ vysvětlila náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Podle vedení města udělal projektant chybu. „Není možné, aby rozpočet všech soutěžících byl o tolik vyšší než odhad. Projektant nás uvedl v omyl,“ řekla náměstkyně.

Dotace se přesune

Vedení města tak uvažuje, že na něho podá stížnost. „Chci požádat komoru autorizovaných inženýrů o konzultaci k projektu. Nerozumím tomu, proč je výsledná cena tak vysoká,“ přidal se primátor Martin Charvát.

Část lávky měla zaplatit dotace, kvůli zdržení by ji ale město nestihlo vyčerpat a o 34 milionů by přišlo. Proto dotaci přesunulo do jiného projektu – využije ji na stavbu lávky v Rosicích. „V tuto chvíli je to jediný připravený projekt, kde ji můžeme využít,“ dodala Dvořáčková.

Rada města tak rosickou lávku zařadila mezi projekty žádající o dotaci prostřednictvím Integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace.

Lávka vyroste vedle Rosického mostu, který propojuje Svítkov a Rosice a kvůli nedostatečné šíři je řízen kyvadlově semaforem. Přestože cyklisté na most vjíždějí na zelenou, často ho nezvládnou včas přejet a setkávají se s protijedoucími auty. „Most bude sice osazen chytrými semafory, ale to nevyřeší problém s houstnoucí dopravou a zvyšujícím se rizikem kolize cyklistů s automobily,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš.

Doprava v lokalitě zhoustla i kvůli rozsáhlé výstavbě ve Svítkově. „Trasu přes rosický most a přes Rosice využívá také mnoho motoristů, kteří se tak snaží vyhnout kolonám, tvořícím se ve špičce na silnici I/37 u Parama. Výstavba lávky má přispět jak k většímu bezpečí cyklistů, tak plynulejšímu průjezdu automobilů po silničním mostě,“ doplnil Charvát.

Navazuje na stezku

Projektant odhadl cenu nového přemostění v Rosicích na 35 milionů. Šestý městský obvod má již stavební povolení. Jakmile ITI přislíbí dotaci, vypíší Pardubice výběrové řízení na dodavatele, poté budou moci začít stavět.

„Výstavba lávky navazuje na již hotové projekty cyklostezky spojující Svítkov se Srnojedy a cyklotrasy podél Pražské ulice, včetně vybudování místa pro bezpečné přecházení této frekventované silnice,“ dodal starosta šestého obvodu Petr Králíček.