Pomoc pro firmu EBA už na jaře schválil menší akcionář – Pardubický kraj. Ke stejnému kroku se zavázalo i vedení města. Jenže na minulém zasedání narazilo a navrhovaný bod při projednání zastupitelé neschválili.

Na tom posledním už byla situace jiná a úpis akcií zastupitelstvem prošel. Tentokrát ani nebyla diskuze zvlášť dlouhá a vyostřená.

Ze stavby mostu přes Labe.
Tak vzniká nejdelší zavěšený most v Česku. Podívejte se na časosběrné video

Probíraly se v podstatě jen dvě zásadnější otázky. První se týkala toho, jaká část pomoci půjde na investice a která má pomoci s casch flow společnosti. To zajímalo především zástupce ODS.

„Společnost si má na sebe vydělat sama. V tom jsem ve shodě s krajem. Pomůžeme jí s investicemi, které jsou nutné pro provoz. Jen část pomůže s cash flow,“ uvedla na zasedání náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).

Den starokladrubského koně 2024.
Přes dva tisíce lidí slavilo v hřebčíně v Kladrubech. Viděli i zlatý kočár

Na asi ne úplně známý, ale možný problém upozornil zastupitel Martin Slezák (SPOLU). „Není to už nedovolená veřejná podpora?“

Ta je totiž na základě legislativy EU zakázaná. Judikatura však umožňuje celou řadu výjimek. Argumentace vedení Pardubic, že městu v tomto případě nehrozí žádný postih, nakonec uspěla a zastupitelé návrh schválili.

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Za státní prostředky se na základě judikatury ES považují i ostatní veřejné zdroje.