Město Pardubice podpoří letní dětské tábory dotacemi v celkové výši 550 tisíc korun. O peníze mohou žádat také příměstské tábory pořádané jako součást Olympijského parku Pardubice 2016.

Speciální grant

„Pro ně je díky speciálnímu grantu připraveno k rozdělení 400 tisíc korun. Žádosti je možné podávat od května," informovala náš Deník Pavla Kosíková z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

„Olympijský park Pardubice bude především pro děti a mládež. Má je motivovat nejen ke sportování, ale také k poznání olympijské tradice. V našem parku si budou moci aktivně vyzkoušet olympijské i neolympijské sporty. Pro poskytnutí finanční dotace z Programu podpory volného času je třeba splnit řadu podmínek. Turnusy příměstských olympijských parků budou muset být pětidenní, z toho minimálně dva dny pořádané v Olympijském parku Pardubice při účasti nejméně 10 dětí ve věku od 5 do 19 let s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje," nastínil základní podmínky náměstek pardubického primátora zodpovědný za školství a sport Jakub Rychtecký.

Dalším kritériem je termín uspořádání tábora, který musí být stanoven mezi 5. a 21. srpnem, tedy v době konání letních olympijských her.

„Žadatel o dotaci musí mít minimálně dvouletou zkušenost s pořádáním letních táborů nebo sportovních soustředění. Bude mít za povinnost zajistit odborný dohled dětí, stravování a pitný režim, zkrátka věci, které jsou běžným standardem," podotkl náměstek primátora.

V tomto speciálním grantu podle něj půjde hradit uznatelné náklady, a to zejména výdaje spojené s dopravou do Olympijského parku Pardubice 2016. „A také hrací karty, díky nimž si budou moci děti aktivně vyzkoušet všechny sporty," upřesnil Jakub Rychtecký s tím, že radnice připraví pro zájemce o pořádání těchto táborů seminář.

Poslední místa

Rodiče již nyní mohou hlásit děti na vypsané Olympijské příměstské tábory, které pořádají domovy dětí a mládeže, jejichž zřizovatelem je přímo město Pardubice.

„O tábory spojené s olympijskou myšlenkou je velký zájem, a to jak v Domově dětí a mládeže Alfa, tak i v Betě. Jsou k dispozici již jen poslední volná místa," poznamenal náměstek primátora.

„V případě dotací na letní tábory je nově v podmínkách například to, aby měl daný tábor alespoň pětiletou tradici nebo byl vyvrcholením dlouhodobé celoroční činnosti a zúčastnilo se ho minimálně 20 dětí ve věku od 5 do 19 let. Dotaci bude možné poté použít pouze pro děti, které mají trvalý pobyt v Pardubicích," nechala se slyšet Renata Petružálková, předsedkyně komise při radě města pro výchovu a vzdělávání.

„Žádosti o granty na příměstské tábory, které budou součástí olympijského parku, a o dotace na letní tábory musí žadatelé doručit osobně nebo poštou, v termínu od 1. do 31. května do 12 hodin, a to na podatelnu radnice na Pernštýnském náměstí," uzavřela Renata Petružálková.