„Hlavním úkolem v mém působení na odboru hlavního architekta bude nový Územní plán města Pardubic. Je to cíl nelehký, ale doufám, že zúročím své zkušenosti," nechala se slyšet Zuzana Kavalírová, která do Pardubic přichází z hradeckého magistrátu, kde pracovala v odboru hlavního architekta na úseku architektury a regulace.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Město vypsalo na funkci hlavního architekta Pardubic vícekolové výběrové řízení, do něhož se přihlásilo pět zájemců, k samotnému řízení se ale dostavili pouze tři. V prvním kole uchazeči absolvovali odborné posouzení manažerských a osobnostních předpokladů psychodiagnostickou metodou sestávající třeba z testu intelektu, testu práce v časovém stresu, osobnostního dotazníku, případové studie, modelové situace či psychologického interview. Druhé kolo zahrnovalo zhruba hodinové interview uchazečů se členy výběrové komise.

NESHODY S VEDENÍM

Předchozí hlavní architektka Pavla Pannová skončila ve funkci kvůli neshodám 
s vedením města.

„Přišla jsem do úřadu, abych tvořila, ale za poslední rok neustále jen plním nesplnitelné úkoly, pořád obhajuji dávno provedenou práci," zdůvodnila svůj odchod na zasedání zastupitelstva Pavla Pannová.

Nespokojenost byla ovšem vzájemná, vedení města také nebylo spokojeno s fungováním útvaru hlavního architekta. „Pravidelně jsme na poradách vedení řešili nějaký nesplněný úkol ze strany odboru hlavního architekta," vysvětlovala svou nespokojenost náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.